Menü Kapat

Adnan Menderes ve Fenerbahçe

Dr. Rüştü Dağlaroğlu, 1987 basımı Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihi kitabında, Ocak 1960’da Adnan Menderes ve Fenerbahçe yöneticilerinin Ankara’da bir araya gelişlerini anlatıyor. Kitaptan aynen aktarıyoruz.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Ankara’ya Gidiyoruz

22 Ocak 1960 Cuma öğleden sonra idi. İçinde Meclis Başkan Vekili de dahil, bu kez 3 milletvekili bulunan Yönetim Kurulu dışından 5-6 Fenerbahçeli, yine yönetim dışındaki Rüştü Dağlaroğlu’na telefonla ve tepeden inme:

“Bu akşam Ankara’ya gidiyoruz Başbakan’a stat konusu açılacak. Sözcü sensin. Mutlaka gelmelisin.” denildi ve gidildi.

23 Ocak Cumartesi saat 15:00 idi. Başbakan Fenerbahçelileri, makam salonunun kapısı dışında karşıladı, onlar oturmadan masaya oturmadı ve:

– “Fenerbahçe, şeref ve şöhreti ve büyük başarılarıyla her zaman övündüğümüz bir kulübümüzdür. Ona hizmet en büyük mutluluktur. Hoş geldiniz. Emirleriniz?” dedikten sonra, sol tarafındaki Fenerbahçeli sözcünün iki dilekten biri olan ve toplantıda hazır bulunan Devlet Bakanı Medeni Berk’in Fenerbahçe Kulübü’ne Reisliğine müsaade edilmesi isteğini hemen kendisine sorup, olumlu karşıladıktan sonra, stat konusu da çabuk sonuca bağlandı. Dağlaroğlu’nun :

– “Malûmu âlileridir ki Fenerbahçe Stadı, Türk sporunun beşiğidir. İstanbul’un geniş Anadolu yakasının da tek sahasıdır. Ancak ihmal olunmuştur. Yapıcı elinizin bu tarihi stada da uzanmasını ve ihyasını diliyoruz. Milyonlarca Fenerbahçeli size minnettar kalacaktır!” sözlerine:

– “Hem sevindim, hem üzüldüm. Böyle bir stadın ihmal edilmiş olması acıdır. Ben Fenerbahçe’yi varlıklı ve zengin bir kulübümüz bilirdim. Bu sıkıntınızı şimdiye kadar neden bana aksettiren olmadı. Fenerbahçe Stadı’nın imar ve ihyası bir memleket ve gençlik hizmetidir. Memnunlukla kabul ediyorum. Yapılmış bilin ve camianıza da müjdeleyin. Bu, bizim için vazife ve en yüce şereftir. Hemen bir balo, piyango tertipleriz. İş olur.” yanıtını verdi.

Burada Fenerbahçeli sözcünün işin maddi portresine değinmesine Menderes’in verdiği cevap tarihseldir :

– “Af buyurun beyefendi, bu iş bir balo veya piyangolu iş değildir. 5-6 milyon liralık iştir.”

– “Siz müsterih olunuz efendim. Paranın değeri mi olur Fenerbahçemiz için!… Biz, bir tek köyümüzün içme suyuna 30 milyon para harcarken, Fenerbahçemiz için yapacağımız hizmete sınır tanır mıyız? Medeni, not al. Bu işi en kısa zamanda mutlaka yapacağız. Bu gece İstanbul’a giderken de stada uğrayalım.”

Bu sözler Fenerbahçelilere şükranlarını beyandan başka yapacak iş bırakmamıştı.

Sürpriz Ziyaret mi?

Dağlaroğlu’nun; “Efendim, kulübümüzün bir tarihini size sunmak bizler için büyük mutluluktur. 315. sayfada bize kupa verişinizin resmi var. Başvekil olduktan sonra ilk kupayı Fenerbahçe’ye vermiştiniz. Hatta, iktidara gelmenizden önce de mutlu bir anıyı unutamayız : 1949 Eylülünde İzmir Palas otelinde sizi maçımıza davet etmiştim. Celal Bayar’la önemli işleriniz olduğunu söylemenize karşın, yine de beraber gelip tribünde seyirciler arasında oturmuştunuz. Kazandığımız bu maçtan sonra Alsancak Stadı’ndan, Bayar’la beraber, eller üstünde çıkışınızı unutamayız : Stat, Ya ya ya, şa şa şa, Fenerbahçe, Menderes, Bayar tempolarıyla inlemişti!” dediğinde Menderes 315. sayfayı açıp resme bakmış ve:

– “Nasıl hatırlamam? Başbakanlık Kupası dediniz de. O maçları şimdi de tekrarlasak! Ama antidemokratik derler, değil mi? Nemize gerek!” görüşünü öne sürmüştür.

Menderes, o karlı gece, Medeni Berk ve Namık Gedik’le, İstanbul yolunu tutmuş ve 24 Ocak 1960 Pazar sabahı 6’da, 12 saat önce konuştuğu Fenerbahçeliler henüz Ankara’da Elhamra otelinde mışıl mışıl uyurlarken, o İstanbul’a varıp stat bekçisi Mustafa Abacı’yı uyandırarak, sabah ayazında Fenerbahçe stat ve sahasını dolaşmıştır.

Rüştü Dağlaroğlu – Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihi (1987) / Adnan Menderes ve Fenerbahçe

Bir Cevap Yazın