Fenerbahçe’yi Onlar Kurdu

Fenerbahçe'yi Onlar Kurdu

Fenerbahçe’nin ilk birkaç yılı maalesef (hem 1932 yangını yüzünden, hem de o dönemi yaşayanlar ile ciddi röportajlar yapılamadığından) bir sis perdesinin gerisinde… Ne kurucuların o yaştaki fotoğrafları elimizde mevcut, ne de başka bilgi ve belgelere erişebiliyoruz. Eğer Dr. Rüştü Dağlaroğlu’nun muazzam çabaları olmasaydı, bugün daha büyük bir karanlıkta kalacağımız şüphesizdi. Yine de yavaş yavaş dönemin süreli yayınlarından ve kişisel arşivlerden bazı “gün yüzü görmemiş” şeyler çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de şimdi göreceğiniz fotoğraflar ve belgeler… “Fenerbahçe’yi Onlar Kurdu” diyebileceğimiz Saint Joseph talebeleri ve öğretmenleri Enver Yetiker’in İstiklal Madalyası!

Fenerbahçe’yi Onlar Kurdu

1913 yılında yazılan “Fenerbahçe’nin İlk Tarihçesi” şöyle başlıyordu:

“1323 senesinde Frerler (Saint Joseph) mektebi Türkçe muallimi ve elyevm rüsumat müfettişi bulunan Enver (Yetiker) Bey, talebe-i kadimesinden beş altı futbolcu genci bir araya toplayarak bir kulüp tesis etmek arzusunda bulunduğunu bildirmişti. Bu fikre bütün arkadaşları iştirak ederek akşamları Moda çayırında idman yapmaya başlamışlardı.”

Bu fotoğraflar, kıymetli büyüğümüz, Fenerbahçeli koleksiyoner Seyhun Binzet’in arşivinden…

1907 yılında “Neden biz de yabancılar gibi futbol oynamayalım? Burası bizim vatanımız!” diyerek Fenerbahçe’yi kuranlardan biri, belki de birincisi olan Frerler (St. Joseph) Mektebi Türkçe Hocası Enver Yetiker ve (birkaçı kesin ilk kadrolarımızda oynamış) öğrencileri.

Evet, Fenerbahçe’yi onlar kurdu!

Fenerbahçe, 1907 yılında bir futbol kulübü olarak kurulduğunda, futbolcuların hemen hepsi St. Joseph Lisesi’ndeki Türk öğrencilerdi. Sait Selahattin Cihanoğlu ve Nasuhi Esat Baydar gibi dönemin tanıkları, Fenerbahçe isminin de Enver Bey’in fikri olduğunu söylerler.

İstiklal Madalyası

19 Ocak 1938 tarihinde bir Türkiye Cumhuriyeti Başvekaleti’nden bir kararname çıktı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün de imzaladığı bu kararname “Milli savaşta vazife ifa eden (10) zatın İstiklal madalyasile sevindirilmelerine ait”yazılmıştı.

Listenin dördüncü sırasında, “Kızıltoprak İstasyon Civarı, No:34” adresinde oturan, Rüsumat (Gümrük) eski müdürü “Abdurrahman Hulusi oğlu” M. Enver Yetiker ismi yazılıydı. Belgeleri aşağıda göreceksiniz.

Fenerbahçe’nin kurucusu ve isim babası Enver Yetiker’in ve St. Joseph Lisesi’nin Fenerbahçe’nin kuruluşunda müthiş emeği geçen öğrencilerinin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Nur içinde yatsınlar.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu

Fenerbahçe'yi Onlar Kurdu
Fenerbahçe'yi Onlar Kurdu
Fenerbahçe'yi Onlar Kurdu
Fenerbahçe'yi Onlar Kurdu

Bir Cevap Yazın