Menü Kapat

Hakkı Saffet Tarı

Dr. Rüştü Dağlaroğlu, kitabında Hakkı Saffet Tarı ile ilgili şunları anlatıyor :

“Mutasarrıf Saffet Paşa’nın oğlu olan Hakkı Saffet Tarı 1886 da doğdu. Saffet Paşa’nın, Galip’in babası Mustafa Paşa ile yakın dostluğu, bu iki mülkî paşanın oğulları arasında da yakın bir arkadaşlığın doğuşuna neden olmuştur, bu nedenle, Hakkı Saffet, ilk günden itibaren, Fenerbahçe’nin bütün faaliyetlerinde yer almış, dürüstlük ve isabetli görüşleriyle sevilip sayılmıştır.

Hakkı Saffet, Osmanlı Bankası’nda memurdu. Tevfik Taşçı’dan sonra ve Ayetullah’tan önce, birkaç ay Fenerbahçe’ye reislik yaptı. Emlak ve Eytam Bankası Umum Müdürlüğü’nde bulundu. Türk Ticaret Bankası idare meclisi üyesi iken, 8.9.1952 sabahı, Kadıköy vapurundan çıkarken, Karaköy’de kalp sektesinden vefat etti.”

Fenerbahçe’nin Tescil Belgesi” yazısında, hani o meşhur “Memlekette terbiye-i bedeniye ve fikriyenin teminine çalışmak ve şübban-ı vatanı mübareze-i hayata ve meşak ve esfar-ı askeriyeye alıştırmak üzere” kuruluş amacını bildiren belgede “Kasadar” olarak geçiyordu ismi.

Fenerbahçe’yi Kimler Kurdu? Kimler İhya Etti?” yazısında “Merhum Rüştü Dağlaroğlu’nun sözünü ettiği tüzük ile müzede sergilenen nizamname aynı mı, bilmiyoruz ama (ikisini de sırayla aşağıda göreceğiniz) listeler birbirinden değişik… Biz önce ortak isimleri ve aradaki farkları görelim istedik” demiştik. Hakkı Saffet Bey’in adı, “1923 Nizamnamesi’ndeki Listede İsmi Yazılı Olup 1987 Tarihli Kitapta Bulunmayanlar” arasında idi.

Onları Tanımak Fenerbahçe Tarihini Bilmek : Müessisler” yazısında ise 16. sırada “Kulübü ilk kuranlardan biridir. Emlak ve Eytam Bankası umumi müdürüdür” diye tanıtılmıştı.

İşte buradaki iki resimden yukarıda olanı Salt Online Osmanlı Bankası arşivinden çıkan fotoğrafı, aşağıdaki ise T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri‘nde bulunan Emlak ve Eytam Bankası Umum Müdürlüğü’ne Hakkı Saffet Bey’in tayin belgesi.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu

Hakkı Saffet Tarı

Bir Cevap Yazın