Menü Kapat

Fener’e Düşman Felek

Türkiye’nin 1948 Olimpiyatları’na gidiş süreci Fenerbahçe için enteresan olaylara sahne oldu. Spor teşkilatı, daha doğrusu Burhan Felek, Halit Deringör’ü harekete bir gün kala kâfileden çıkarttı. Buna mukabil Fenerbahçe yönetimi, Halit Deringör’ü “ayrıca” Londra’ya gönderdi. Dönüşte Deringör, Burhan Felek için mükemmel ve zehir zemberek bir yazı yazmıştı (Şurada yayınlamıştık, hatırlarsınız). Şimdi de dönemin Öz Fenerbahçe dergisinden, aynı mükemmellikte bir başka yazıyı sunuyoruz sizlere. Büyük bir ihtimalle Cihat Arman’ın kaleminden çıkan bu yazı, Fener’e Düşman Felek gerçeğini ve buna kulübün verdiği tepkiyi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Burhan Felek Bu Memleket Sporuna Ne İş Görmüştür?

Arkadan iş görmekte pek mahir olan bu efendi Fenerbahçe’nin işlerine burnunu sokmasın

Olimpiyattan olimpiyata ortaya çıkan seyahat kurdu Burhan Felek efendi yine Cumhuriyet sütunlarında otoriter bir eda ile ders vermeye, Fenerbahçe kulübünü ithama ve bu arada da bir nevi jurnalcılığa devam yelteniyor.

Arkadan iş görmekte pek mahir olan sayın Burhan Felek bu gibi seyahatlerde derhal ortaya çıkar ve ne yapar yapar bir iş icadı suretiyle araya katılır.

Burhan Felek bu memleket sporuna ne iş görmüştür? Bu Burhan Felek bir eser mi yaratmıştır? Bu Burhan Felek bir kulüp mü yaşatmıştır? Bunlara verilecek cevap ne olabilir? Elbette ki hayır!

Kendi kulübüne hayrı olmayan bu zatı muhterem sadece memleket sporuna da seyahatlere tekaddüm eden günlerde ortaya çıkmak suretiyle kendi tabirile bir bela, bir püsküllü bela kesilmiştir.

Halit’i Fenerbahçeliler niçin göndermiş? Nasıl kasasından binlerce lira verirmiş? Bu çocuğu neden bunların başına püsküllü bela etmiş? Bu hareketinden dolayı da efkarı umumiye önünde Fenerbahçe’yi itham ediyormuş.

Evvela Fenerbahçe kulübünden hesap sormak hakkı Burhan Felek efendiye verilmemiştir. Fenerbahçeliler açık alınlarile gördükleri işin hesabını kendi kendilerine, kongrelerine verirler .Burhan Felek efendinin Fenerbahçe’yi ithama kalkması sadece cüretkarlıktır.

Püsküllü Bela ve Hastalık

Burhan Felek efendi şunu bilmeli ki Olimpiyatlar her sporcu için görülmesi faydalı olan bir harekettir. Olimpiyatlar bir mektep mahiyetini taşır, temenni edilir ki devlet kasası tahsisat verecek bir vaziyette olsundu da beş on sporcu daha gönderilebilsin!..

Fenerbahçeliler, Fenerbahçeli idareciler son dakikada ahbap yâran gitsin diye atlatılan Halit’i fedakarlık yaparak gönderdiklerinden dolayı takdir edilmeleri lazım gelirken gülünç bir şekilde ihtam olunuyorlar. Hem de kim tarafından? Burhan Felek efendi!..

Fenerbahçe’yi bugüne kadar yaşatanlar, Fenerbahçe’yi Fenerbahçe yapanlar, eserler yaratanlar, devletin yıllarca meydana getiremediği abideler kuranlar herhalde bir kulüp yaşatmaktan aciz olan Burhan Felek gibilerden daha iyi düşünürler…

Burhan Felek öyle bir adamdır ki onun seyahat merakı, onun memleket sporuna püsküllü bela kesilişi bir hastalık halindedir.

Bir sobayı yakınız, o soba kıpkızıl bir hale gelsin. Bunun üzerine oturmak suretile bir seyahata gidilir deyiniz. Burhan Felek efendi arkası yanacağını bile bile o sobanın üstüne oturmaktan çekinmez…

Türk sporunun bu püsküllü belasının bir Türk sporcusuna püsküllü bela demesi sade gülünçtür, sadece bir cüretkarlıktır. Onun bu işlerde ne kadar cüretkar olduğunu bildiğimiz için biz bu sözlerine yalnız gülmekle iktifa ederiz. Fakat Fenerbahçe Kulübü’nün işlerine müdahaleye de hiçbir surette müsaade etmeyiz.

Biz Fenerbahçeliler bir Türk gencini olimpiyatlara göndermek suretiyle büyük bir hizmet yaptığımızdan dolayı iftihar duymaktayız. Biz hesabımızı kendi içimizde görürüz. O yalnız Londra olimpiyatlarında gördükleri işin millet huzurunda hesabını versin!..

Öz Fenerbahçe / Fener’e Düşman Felek

Bir Cevap Yazın