Menü Kapat

İzmir Şerefine

Spor Alemi dergisinin 21 Eylül 1922 tarihli sayısında, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün düzenlediği bir balonun haberi var. İzmir’in kurtuluşuna tesadüf eden o güzel akşamda Fenerbahçe kendisine en çok yakışanı yapmış ve İzmir şerefine bu müthiş milli bayramı kutlamış. Aslında her 9 Eylül’de bunu tekrar etsek, ne güzel olur…

Fenerbahçe Tarihi çalışma Organizasyonu


Fenerbahçelilerin Büyük Müsameresi

Fenerbahçe Kulübü son kazandığı zaferlerden sonra 9 Eylül akşamı İzmir’in istirdadına müsadif olduğundan Fenerbahçe’deki (Belvü) bahçesinde muazzam bir tesid bayramı yapmıştır. Etrafta yüzlerce renkler ile patlayan, ziya saçan fişekler, mehtaplar arasında birkaç spor numarası da programına ithal edilmişti.

Bahçe pek kalabalık olmakla beraber intizam çok gözetiliyordu. Programdaki numaralardan birincisi Sıtkı Bey tarafından yapılan boks idmanları oldu. Bilahare Hikmet Bey de arkadaşına refakat etti. Bundan sonra üç çift ciddi amatör boş maçı icra edildi. İlk olarak Ziya Bey ile Feyzi Bey arasında üç raundluk maç başladı. İkinci devrede Ziya Bey müsabakayı terk ettiğinden Feyzi Bey galip addedildi. Çevik harekatı, seri görüşleriyle Feyzi Bey’i takdir etmemek kabil değildir.

İkinci maç Raşit Bey ile Kemal Bey arasında dört raund yapıldı. Bunda da tarafeyn pek ziyade gayret gösterdiğinden berabere neticelendi.

Son maç Selami Efendi ile Aleksandr arasında dört raund olup bunda da Selami Bey hasmı kadr-i maharet gösterdiyse de müptediliği mağlubiyetine sebep oldu. Bu maçlarda muvaffakiyet gösteren idman evi boksörleri hazirun tarafından pek çok alkışlanmıştır.

Bu programa Fenerbahçe kulübünden Feyzi ve Hayri Beylerin eskrim maçları da ilave edilmiştir. Bundan sonra İzmir şerefine Darüleytam talebesinin zeybek raksı, milli oyunlarımızdan laz, kürt, çerkes dansları yapılarak müsamereye nısf-ül-leylden sonra nihayet verildi.

Bir Cevap Yazın