Menü Kapat

Belgesiz Tarih

Belgesiz Tarih

1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili görüş belirttiğimiz her yerde “belgeli” konuşmaya dikkat ettik. “Falanca köşe yazısında şöyle yazmış” veya “Filanca dost sohbetinde böyle demiş” gibi şeyler şüphesiz önemlidir ama resmî bir konuda resmî belgelere neden başvurulmaz? En başta bunu anlamıyorduk. Sonra gördük ki belgesiz tarih yazımının sebebi, kaynak bilmemek, bulamamak, bulunanları okuyamamak…

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1959 öncesine dair ek başvurusunda Spor Tarihçisi ve “Spor Tarihi Araştırmaları Derneği” Başkanı yazarımız Barış Kenaroğlu‘nun bulduğu ve çevirdiği belgelere yer verdi. Buna karşılık Galatasaray Spor Kulübü de konuya dair tek resmî itirazını yayınladı.

Şunu çok net olarak söylemek gerek: Galatasaray’ın ilgili bildirisini kaleme alanlar “Bu belgeler önemli değil, TFF’nin kendi arşivine bakılmalı” derken, reddetiklerinin kimler olduğunun pek de farkında değil gibiler.

Aşağıdaki belgenin altına imza atanlar, 1959 öncesi şampiyonlukların takımlardan sonraki asıl sahipleridir.

1959 öncesini inkar, devleti ve cumhuriyeti inkardır!

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan

Evkaf Umum Müdürlüğü Bütçesi’nin 29. muavenet faslının 4. maddesine konulan tahsisattan artan 500 liranın Türkiye İdman Cemiyetleri İttifak-ı Umumi Merkezi’ne verilmesi.

Kurum : 30-18-1-2 / KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI (1928- )

Yer Bilgisi : 2 – 20 – 4

Belge Tarihi :   27.03.1929

Türkiye Cumhuriyeti
Başvekalet
Muamelat Müdürlüğü
Şube: 1
Sayı: 7836

Kararname

Evkaf umum müdürlüğü bütçesinin 29 uncu muavenet faslının 4 üncü (Muhtelif müessesatı ilmiye ve hayriyeye muavenet) maddesine konulmuş olan tahsisattan artan beş yüz liranın Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı umumî merkezine verilmesi, Evkaf umum müdürlüğünün 20/3/929 tarih ve 61566/31 numaralı tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 27/3/929 tarihli içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur. 27/3/929

Reisicumhur – Gazi Mustafa Kemal
Başvekil– İsmet İnönü
Müdafaa-i Millîye Vekili – Abdülhalik Renda
Adliye Vekili – Mahmut Esat Bozkurt
Maliye Vekili – Şükrü Saracoglu
Hariciye Vekili – Tevfik Rüştü Aras
Dahiliye Vekili – Şükrü Kaya
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili – İçtimada bulunamadı.
İktisat Vekili – Mustafa Rahmi Köken
Nafia Vekili – Recep Peker
Maarif Vekili – Hüseyin Vasıf Çınar


Belgesiz Tarih
Belgesiz tarih yazımının önüne geçen en müthiş kurumlardan birisi, belki de birincisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri.

Bir Cevap Yazın