Menü Kapat

Melih Bey’e Açık Mektup

Melih Bey'e Açık Mektup

Bizim de araştırmalarından ve eserlerinden istifade ettiğimiz ve Türk futbol tarihinin ilk dönemlerine dair, karşılıklı yeni bilgi alışverişi yaptığımız kıymetli yazar, sayın Melih Şabanoğlu, dün (11 Mayıs 2022) oldukça uzun süren bir Twitter yayınına katıldı. Bu yayında Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili tezlerini gayriciddi, organizasyonları ise hukuk dışı bulduğunu anlattı. Bize de dehşet içinde dinlemek ve Melih Bey’e bir açık mektup kaleme almak düştü.

Öncelikle sayın Melih Şabanoğlu, (aslında konuyu hiç bilmeyen ve bunu örtmek için mugalata yapan bir kesim gibi; fakat onların aksine kendisine hiç yakışmayan biçimde) bir şampiyonluğun “resmî ve ulusal” sayılabilmesi için bazı şartlar öne sürüyor. Peşinden kendi kendini düzeltiyor. Mesela;

“Lig formatında olmalı” diyor; üç dakika geçmeden “Gerçi öyle olmadığı yerler de var” diye ekliyor.

“Çok az şehir katılmış” diyor; peşinden “Gerçi 1959 sonrasında da böyle oynanmış” diye düzeltiyor.

“Federasyon yapmamış, Beden Terbiyesi yapmış” diyor; çok sürmeden “Gerçi Federasyon zaten Beden Terbiyesi’ne bağlıydı” diye tashih ediyor.

“O zamanlar Federasyon özerk değildi” diyor; biraz sonra “Gerçi bu tek başına bir sebep değil” diye yorumluyor.

Kısacası Türkiye Futbol Birinciliği’ne ayrı, Millî Küme’ye ayrı kulp takıyor.

Buna istinaden King Santillana ağabeyimizin sorduğu soru ise gayet net:

“Geçmişe bugünün paradigmalarıyla bakmamak gerektiğini, her tarihsel dönemi kendi koşullarıyla yorumlamak gerektiğini kitabınızda bile yazan biri olarak 1959 öncesine neden bugünün paradigmalarıyla bakıyorsunuz?”

Diğer bir soruya gelince… Sayın Melih Şabanoğlu, yayının başından sonuna kadar Fenerbahçe’nin talebinin hukuksuz olduğunu söyledi. Başka kelimeler de kullanıldı ama onları burada tekrar edip de tartışmayı çizgisinden çıkarmayalım.

Yine Melih Bey yayın boyunca, bu konuda bir “Tarihi Devamlılık” olmadığını söyledi. Bizi en çok dehşete düşüren de bu oldu! Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı’nın Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulduğunu bile bile, sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin spor teşkilatını sahiplendiğini göre göre (ister kulüpçülük gayreti deyin, ister başka bir saikle) koca bir geçmişi “bağlamından kopuk” ilan etti.

Aşağıda halka açık T.B.M.M. arşivinden Beden Terbiyesi ve Spor ile ilgili kanunların numara ve isimleri var.

Bunlara istinaden ve King Santillana‘nın yukarıdaki sualine ek olarak soruyoruz:

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras alıp bugüne kadar getirdiği spor teşkilatı ile onu sevk ve idare eden aşağıdaki kanunlar gün gibi ortada iken “1959 Öncesi Şampiyonlukları” neye dayanarak hukuksuz ilan ediyorsunuz?

Ve yineliyoruz:

“Biz naçizane Fenerbahçe’nin 1959 öncesi başvurusuna katkıda bulunduk ve hepsini size dün (halka açık şekilde) yolladık. Siz de Galatasaray’ın itiraz dosyasını hazırladığınızı söylediniz. Elinize sağlık. Yayınlayın, tartışalım…”

Tabii “1959 öncesi şampiyonluklar tek bir şekilde sayılabilir: Rengi sarı-kırmızı, forması ekseriyetle parçalı ve ismi G harfi ile başlayıp Y harfi ile biten bir kulübün şampiyonluk sayısının Fenerbahçe’den fazla olması halinde” fikrine siz de iştirak ediyorsanız, o başka…

Bir de son olarak… “Adacık” mı? Yapmayın lütfen…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


T.B.M.M. Arşivinden

CUMHURİYET DÖNEMİ MECLİSLERİ GENEL KURUL TUTANAKLARINA ERİŞİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ — 5. Dönem

KANUN NO:3530 : Beden terbiyesi Kanunu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ — 6. Dönem

KANUN NO:3625 : Beden Terbiyesi Genel direktörlüğünün 1939 malî yılı Bütçe kanunu

KANUN NO:3872 : Beden Terbiyesi Genel direktörlüğünün 1940 malî yılı Bütçe kanunu

KANUN NO:4047 : Beden terbiyesi kanununa ek kanun

KANUN NO:4049 : Beden terbiyesi Umum Müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanunu

KANUN NO:4163 : Beden Terbiyesi Genel direktörlüğünün 1938 malî yılı hesabı katî kanunu

KANUN NO:4197 : Beden Terbiyesi Genel direktörlüğünün 1939 malî yılı hesabı katî kanunu

KANUN NO:4235 : Beden terbiyesi kanununa ek kanun

KANUN NO:4239 : Beden terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçe kanunu

KANUN NO:4360 : Beden terbiyesi Umum Müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ — 7. Dönem

KANUN NO:4404 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1943 malî yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:4557 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:4679 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı A işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun

KANUN NO:4742 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu

KANUN NO:4773 : Beden terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı bütçesine 40 000 lira ek ödenek verilmesi hakkında kanun

KANUN NO:4802 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1940 yılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:4810 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun

KANUN NO:4827 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:4924 : Beden Terbiyesi kanununa ek 4047 sayılı kanunun geçici birinci maddesi hükmünün 1946′ yılı sonuna kadar uzatılması hakkında kanun

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ — 8. Dönem

KANUN NO:4963 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:4973 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun

KANUN NO:4979 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun

KANUN NO:5035 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1941 akçalı yılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:5052 : Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Kanunun geçici Birinci maddesi hükmünün 1947 sayılı sonuna kadar uzatılması hakkında Kanun

KANUN NO:5148 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun

KANUN NO:5153 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:5195 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1942 Akçalı sayılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:5214 : Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Kanunun geçici Birinci maddesi hükmünün uzatılması hakkında Kanun

KANUN NO:5289 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1949 sayılı Ocak ayına ait Geçici Bütçe Kanunu

KANUN NO:5308 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1949 sayılı Şubat ayına ait Geçici Bütçe Kanunu

KANUN NO:5341 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:5444 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:5489 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun

KANUN NO:5535 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:5548 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ — 9. Dönem

KANUN NO:5718 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:5732 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:5875 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesin Hesap Kanunu

KANUN NO:5898 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 Yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:6073 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:6103 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe Yılı Hesabı Katî Kanunu

KANUN NO:6230 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/1) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

KANUN NO:6282 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1954 Yılı Bütçe Kanunu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ — 10. Dönem

KANUN NO:6502 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:6670 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun

KANUN NO:6680 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:6923 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ — 11. Dönem

KANUN NO:7095 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:7226 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:7270 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1948 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

KANUN NO:7271 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1949 bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu

KANUN NO:7272 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1950 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

KANUN NO:7273 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1951 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

KANUN NO:7274 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1952 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

KANUN NO:7275 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1953 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

KANUN NO:7276 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1954 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

KANUN NO:7277 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

KANUN NO:7446 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:7449 : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun

KANUN NO:7474 : Beden Terbiyesi Kanununa ek Kanun

KURUCU MECLİS — 1. Dönem

KANUN NO:276 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanunu

MİLLET MECLİSİ — 1. Dönem

KANUN NO:11 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 Yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:112 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1956 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:113 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1957 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:114 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1958 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:131 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

KANUN NO:190 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:258 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelinde değişiklik yapılması hakkında Kanun

KANUN NO:409 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1959 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:414 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 Yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:584 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:585 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:603 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanunu

MİLLET MECLİSİ — 2. Dönem

KANUN NO:721 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

KANUN NO:726 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:816 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde değişiklik yapılması hakkında Kanun

KANUN NO:829 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:1002 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:1077 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

KANUN NO:1105 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:1146 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1962 Bütçe yılı Kesin hesap Kanunu

KANUN NO:1147 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1963 malî yılı Kesin hesap Kanunu

KANUN NO:1178 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesin hesap Kanunu

MİLLET MECLİSİ — 3. Dönem

KANUN NO:1202 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:1285 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:1298 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:1352 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun

KANUN NO:1370 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:1494 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun

KANUN NO:1500 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

KANUN NO:1530 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:1563 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:1693 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanunu

MİLLET MECLİSİ — 4. Dönem

KANUN NO:1796 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

KANUN NO:1822 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:1851 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:1962 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:1967 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

KANUN NO:2064 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe Kanunu.

MİLLET MECLİSİ — 5. Dönem

KANUN NO:2142 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1978 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:2207 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1979 yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:2270 : Beden Tediyesi Genel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe Kanunu

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ — 1. Dönem

KANUN NO:2415 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1981 Malî Yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:2627 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu

KANUN NO:2760 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ — 17. Dönem

KANUN NO:3102 : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap Kanunu

KANUN NO:3289 : Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ — 18. Dönem

KANUN NO:3703 : 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

KANUN NO:3751 : 21.5.1986 Tarihli ve 3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Değişik 13. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ — 21. Dönem

KANUN NO:4644 : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ — 22. Dönem

KANUN NO:5105 : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

KANUN NO:5674 : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun


Not: Yukarıdaki fotoğraf SALT Araştırma arşivinden temin edilmiştir.

Bir Cevap Yazın