Menü Kapat

1933 Moda Yüzme Yarışları

1933 Moda Yüzme Yarışları

11 Ağustos tarihinde Vakit gazetesi tarafından düzenlenen 1933 Moda Yüzme Yarışları, sporculardan ve halktan çok büyük bir ilgi gördü. Bir gün önce, 10 Ağustos’ta gazetede katılımcıların listesi yayınlandı. Bu kıymetli isimlerin bulunduğu liste arşivde saklı kalmasın istedik… Keyifli okumalar…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Yüzme Müsabakalarımız Yarın

Tahminimizden çok fazla rağbet ve alaka uyandıran yüzme müsabakalarımız yarın Moda yüzme havuzunda yapılacaktır.

Kayıt müddeti dün akşam bitmiş ve yazılanların sayısı iki yüzü geçmiştir.

Müsabakalara saat on üçten itibaren başlanacaktır. (1500) için yazılanlar sayı itibarile fazla olduğu için bunlardan bir kısmını saat ondan itibaren yüzdürmek zarureti baş  göstermiştir. Bu müsabakaya katılan Salim, Cemil, Toma, Lili, Talat, Sedat ve Mihalaki Beylerden maadasının saat onda havuzda bulunmaları lazımdır. Hakem heyeti isimleri yukarıda işaret edilenlerin öğleden sonra, diğerlerinin öğleden evvel müsabaka yapmalarına karar vermiştir.

Bu itibarla herhangi bir haksızlığa meydan vermemek üzere yüzücülerin zamanında gelmeleri rica olunur.

Bunlardan başka diğer müsabakalara girecek yüzücülerin de kontrol edilebilmeleri için 12’de gelmeleri lazımdır.

Hakemler ve İdareciler

Müsabakamızda baş hakemliği yüzme komitesi reisi Ekrem Rüştü Bey kabul etmiştir. Hakem heyeti güreş federasyonu reisi Ahmet Fetgeri, denizcilik federasyonundan Rıza, kıdemli yüzbaşı Abdurrahman, kaptan Ziya, Fuat Rüştü Beyler ile Her Riedt, Her Eichstadt, Her Prak ve kulüp denizcilik şubeleri kaptanları Fahri, Şekip, Rüştü Beylerden terekküp etmektedir.

Tertip ve idare heyetimiz de şunlardır:

Gazetemiz namına spor muharriri Sırrı, muharrir Sadri Etem, 800cü Ziya Beyler ile gazeteci ve sporcularımızdan Ömer Besim, İzzet Muhittin, Ahmet İhsan, Mehmet Salim ve Moda yüzme havuzu müdürü İhsan Kaptan Beylerdir.

Halk için Yer

Bu büyük müsabakaları görmek isteyen vatandaşlar için, müsabaka yerini tamamile gören küçük Moda gazinosunda yerler temin ettik.

Davetiyemizi hamil olanlara bu gazino tarafından yüzde otuz, diğer vatandaşlarımız için de yüzde on tenzilat yapılmasını kabul ettirdik.

Hediyeler

Müsabakamızda kazananlardan birinci ve ikinciye birer madalya, su topunda kazanan takıma bir vazo ve diğer hediyeler verilecek ve hediyeler müsabakalardan sonra verilecek danslı çayda dağıtılacaktır.

Müsabakamıza Yazılanlar

Müsabakamıza yazılan yüzücülerin girecekleri müsabaka nevilerine ve kulüplerine göre muntazam listesi şudur:

50 Metre Çocuklar

(12-14 yaşında serbest ve kurbağalama)

Turan, Mahir, Kirkor (Fenerbahçe), Ferit, G.Müller, W.Mamboury, Susi Müller, Gerlinde Zehender, Yeğen Ali, Fikret (İ.S.K.), Necla Hüsnü, Fevzi, Yani Gramandani, İskender, Muvaffak, Lola Lâfteri, Gerhart Müller, Artin, İbrahim, Veciye, Fethi, Muzaffer. (Hariçten)

100 Metre Gençler

(14-16 yaşında serbest ve kurbağalama)

Fuat, Nezihi, Rauf, Kirkor, Talat (Fenerbahçe), K.Krocher, Smoliak, Karl Linke, Hendel, Ortrud Preusser, Rut Müller, Sua Goldenberg, Eva Alter (İ.S.K.), Lili Madencidis (Pera), Burhan, Valantin Strikalkin, Jale, Muvaffak, İzak Holdman, Lola Lafteri (hariçten)

50 Metre Tekaütler

Hüseyin, Zeki, Ekrem Rüştü (İ.S.K.), Fahri (Beykoz), Cemil, Mühendis Galip (Fenerbahçe), Şahin (hariçten)

50 Metre Gazeteciler

Ali (Vakit), İhsan (Cumhuriyet), Muhteşem (Milliyet), Salim Hamdi (A.A.)

Çömlekleme

Ahmet Fetgeri, Ziya Kaptan, Fuat, Muhteşem

100 Metre Serbest

Nejat, İstavro, Ömer (Fenerbahçe), Sıtkı, Süleyman, Orhan, Gördes, Hagen (İ.S.K.), Agah, Li, Kamil, Haydar (Beykoz), Orhan, Halil (Galatasaray), Halit Nuri, Hasan Basri (Vefa), Saim, Sadi (İstanbulspor), Mehmet Hakkı, Recai (Birinci İnönü), Ahmet Şefik, Meti, Fikret, Li, Lütfi, Mukadder, Nejat, İbrahim (Hariçten)

100 Metre Sırt Üstü

Orhan, Gabris (Fenerbahçe), Sedat (İ.S.K.), Niko, Enver (Beykoz), Orhan, Halil (Galatasaray), Saim (İstanbulspor), Hasan Basri (Vefa), Naci, Jorj Angelidis (Hariçten)

100 Serbest (Hanımlar)

Mari, Leyla, Mürüvvet (Fenerbahçe), Susi Müller, Rut Müller, Eva Alter (İ.S.K.)

200 Serbest

Salim, Nejat, Cemil (Fenerbahçe), Süleyman, Orhan, Mühendis Gordes, Sıtkı (İ.S.K.), Saffan, Agah, Vangel, İhsan, Haydar (Beykoz), Orhan, Halil, Cihat (Galatasaray), Saim, Sadi (İstanbulspor), Hasan Basri, Kemal (Vefa), Jorj Angelidis, Li, Ragıp (Hariçten)

200 Kurbağalama

Orhan, Haraç (Fenerbahçe), İzzet, Adnan, Saffan (Beykoz), Kemal (Vefa), Jozef, Cihat (Galatasaray), Sedat (İ.S.K.), Şadan, Mihaliki (Hariçten)

200 Serbest (Hanımlar)

Leyla (Fenerbahçe), Eva Alter (İ.S.K.)

200 Kor Bağlama

Leyla (Fenerbahçe), Eva Alter (İ.S.K.), Li (Hariçten)

400 Serbest

Nejat, Salim, Cemil, Hazır, Fahri, Jirayer (Fenerbahçe), Lili, Toma, Burhan, İhsan, Haydar (Beykoz), Mehti (Galatasaray), Halit Nuri, Kemal, Saim (Vefa), Hikmet (Karagümrük), Sedat (İ.S.K.), Sadi (İstanbulspor), Mustafa, İsmail, Hüseyin (Birinci İnönü), Nejat, Jorj Angelidis (Hariçten)

400 Serbest (Hanımlar)

Leyla (Fenerbahçe), Susi Müller, Rut Müller, Eva Alter (İ.S.K.), Li (Hariçten)

1500 Serbest

Salim, Cemil, Ömer, Necdet, Bahaettin (Fenerbahçe), Hakkı, Toma, Burhan, Lili (Beykoz), Talat (Galatasaray), Hasan Basri, Faruk (Vefa), Sedat, Adolf Linke (İ.S.K.), Mustafa Asım, Nazif, Yakup, Dirtad, Bahaettin, Vasfi (Topkapı Gençlerbirliği), Murat (Küçükpazar Gençlerbirliği), Nihat (Birinci İnönü), Hasan Müştak, Yekta, Mihalaki, Jan Vuçadelis (Hariçten)

Atlamalar

Talat, Hiristo, Şefik (Fenerbahçe), Behçet, Hayri, Selim, Behzat, Hakkı (Beykoz), Suat, Ahmet (Galatasaray), Halit Nuri (Vefa), Faik Selim, Mille Ortrud Preusser (İ.S.K.), Sadi (İstanbulspor), Neşet (Birinci İnönü), Yorgi Dedeko, Li (Hariçten)

Su Topu

Harraç, Cemil, Garbes, Fethi, Hiristo, Tarık, Fernan, Berç, Şefik, Saveci, Turan (Fenerbahçe), Mühendis Gordes, Hagen, Süleyman, Orhan, Karl Linge, Krocher, Sıtkı, W.Mamboury (İ.S.K.)

Türk Bayrak Yarışı

Sedat, Sıtkı, Süleyman, Orhan (İ.S.K.), Hakkı, Harbelaus (Hariçten)

Hanımlar Bayrak Yarışı

İ.S.K. Takımı

Yağlı Direk

Ahmet, Hüseyin, İbrahim, Süleyman (Birinci İnönü), Harbelaus, Hakkı (Hariçten)

Müsabaka programımız da şudur:

1933 Moda Yüzme Yarışları
1933 Moda Yüzme Yarışları Programı

Bir Cevap Yazın