Menü Kapat

1923 Moda Deniz Yarışları

1923 Moda Deniz Yarışları

Kıymetli büyüğümüz Seyhun Binzet‘in eline 13 Kasım 1923 tarihli Resimli Gazete geçince, sağ olsun, hemen bizimle paylaştı. Derginin spor kısmında “Sporcu” imzasıyla yer alan “1923 Moda Deniz Yarışları” konulu metin çok ilgimizi çekince, sizlerle de paylaşalım istedik. Keyifli okumalar…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Deniz Sporları ve Moda’daki Son Müsabakalar

Deniz sporları bizde pek geridedir. Hele bunu Avrupa ve Amerika’daki deniz sporculuğu ile mukayese edersek elde edeceğimiz netice, her halde yüzümüzü kızartacak derecede düşüktür.

Dünya yüzünde her millet, denizle alakası olsun olmasın, sporun en faydalı ve zevkli bir şubesi olan su içinde yapılan yarış ve yüzmelere büyük bir ehemmiyet verir. Ta ilkbaharın ilk günlerinden itibaren sandal, futa, kik, kotra ve deniz motorlarıyla yarışlar, yüzme müsabakaları yaparak yedi sekiz ay devam eden çok müfid bir spor cereyanına girer ve bu deniz müsabakaları bazen bütün bir memleket halkınca şedid bir alaka ve merak ile takip edilir.

Mesela İngiltere’de her sene muayyen bir günde icra edilen (Oxford-Cambridge) Darülfünunları takımları arasındaki sandal yarışı, adeta bütün İngiltere’nin gözlerini kendi üzerlerine çeviren en büyük siyasi bir vakadan daha mühim bir hadisedir. O gün (Thames) nehrinin, yarışın mahal-i icrası olan kısmına birçok trenler İngiltere’nin her yerinden on binlerce seyirci taşır, azim bir kalabalık bu yarışı ayrı bir heyecan ve zevk ile takip eder. Sinemalar yarışı en küçük teferruatına kadar zapt ederek yarışa gelemeyenlerin hissesini ayırırlar ve bu azim deniz müsabakalarından İngiltere’de bütün sene bahsedilir.

Her memlekette bu ve buna mümasil birçok deniz yarışları yapılır. Sporun bu kısmında birçok idmancılar yetişir ve yüzme sportmenleri elde ettikleri dereceleri her gün daha ziyade azaltmak suretiyle çalışırlar.

Deniz veyahut bu gibi müsabakalara ve yarışlara elverişli nehir ve gölü olmayan birçok memleketlerde bu çok müfid ve o derece eğlenceli sporu suret-i mahsusada yaptırdıkları havuzlarda yaparlar. Hâlbuki biz her tarafta bir ada kadar denizlerle muhat olduğumuz halde tabiatın bize bahşettiği bir müsaadekarlıktan pek az istifade ederiz. Memleketimizde denizcilik en geride kalan bir spordur. O da yalnız İstanbul’a münhasır kalmak şartıyla pek mahdut birkaç yüzücü ile denizle şöyle üstünkörü alakadar olan üç dört kulübümüz vardır.

Spordan vazgeçtik; bir kısmımız koca yaz gelir geçer de bir defa evlerimizin etrafını çeviren denize ayağımızı bile sokmayız… Ve ekserimiz sıhhat ve idmancılıktan ziyade bir tehaffüz çaresi olan yüzmeyi bilmeyiz.

Bu sene deniz sporu namına gençlerimiz arasında gazetelere akseden muvaffakiyetli birkaç yüzme idmanı yapıldı ve birkaç kulüp de bir iki müsabaka tertip ettiler. Bu cümleden olarak üç senedir hem malul gazilere bir menfaat temin etmek ve hem de deniz sporlarına bir canlılık ve ehemmiyet kazandırmak için deniz yarışları tertip eden Malul Gazilere Muavenet Heyeti bu seneki spor müsameresini geçen Cuma günü Moda’da verdi.

Meşum bir esaretten kurtulan donanmamızın kısmen iştirakiyle yapılan bu deniz müsabakaları hakikaten kalabalık bir temaşakar kitlesi arasında oldukça muvaffakıyetle icra edildi.

Yarışların içinde bizi en fazla alakadar eden hiç şüphesiz spor maksadıyla yapılan müsabakalardır. Bu müsabakalara iştirak eden Galatasaray, Fenerbahçe, Haliç İdman ve diğer bir kulüptür. Ve pek heyecanlı olan bir, iki ve üç çifte futa yarışlarında, bilhassa Fenerbahçe ile Galatasaray deniz sporunda da karşılaştıran bu müsabakalarda her üç galibiyet de Galatasaray’a kaldı.

Müteaddid sefain-i harbiye futaları içinde de Efrad-ı Cedide Mektebi talebesinin futaları daima birinciliği elde etti. Yavuz Sultan Selim zırhlımızın son zamanlarda pek de idman edememiş olan genç bahriyelilerinin futası altı çifte yarışında ikinci gelmek suretiyle ümitvar bir varlık gösterdi.

Yüzme yarışları işaretin yanlış verilmesi hasebiyle müspet ve muvaffakıyetli bir netice veremedi.

Müsabakalarla pekiyi geçen bugün bir kaza ile nihayet buldu. Ve müsabakada kazananlara mükâfatları verilirken hakem heyetinin bulunduğu çürük loca çöktü, hakem heyetinden ve orada hazır bulunanlardan on beş kişi mecruh oldu. Lehülhamd mecruhların yaraları ağır değildir.

Bu kaza (200) bin kişinin hazır bulunduğu İngiltere futbol şampiyonluğu müsabakasında izdihamdan (3) bin kişinin yaralandığını hatıra getiriyor.

Kaza hele böyle Moda’daki gibi ihmal ile davet edilirse her zaman mevcuttur.

Hülasa şunu demek isterim ki deniz sporları memleketimizde bu sene de layık olduğu derecede revaç görmemiştir. Bu sene bu sahadaki bütün faaliyet ancak ilkbahar ve sonbaharda kısmen dahil olduğu halde koca yaz her tarafı denizle muhat olan memleketimizde o da yalnız şehrimizde yapılan bir iki müsabaka ile geçmiştir. Ne yazık değil mi!

Sporcu | 13 Kasım 1923 – Resimli Gazete (1923 Moda Deniz Yarışları)

Bir Cevap Yazın