Menü Kapat

Şehidin Var Fenerbahçe

Rahmetli Rüştü Dağlaroğlu’nun kitabında, Fenerbahçeli şehitler listesinde ismi geçen İsmail Zeki Bey’in şehadetine dair detayları geçtiğimiz gün sitemizde yayınlamıştık. Milli mücadelenin meşhur pilotlarından biri olan ve İzmir’in kurtuluşunun 1. yıl dönümü törenlerinde bir kaza sonucu şehit düşen İsmail Zeki Bey’in yüz yılın maçında sahada olduğu anlaşıldı. Kahramanlığı su götürmez bir şehidin var Fenerbahçe! Ve bu şehit yüz yılın maçında oynamış.

Aşağıda göreceğiniz; 20 Ağustos 1922 tarihinde Akşam gazetesinde yayınlanan maç haberi, Spor Alemi’nin 31 Ağustos 1922 tarihli haberiyle bir araya geldiğinde Fenerbahçelileri ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü çok sevindirecek bu bilgi meydana çıktı.

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 28 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen “Yüzyılın Maçından Yüzyılın Zaferine” panelinin üzerinden bir ay geçmeden ortaya çıkan bu değerli bilgi, bizi müstakbel yeni bilgiler için de çok ümitlendiriyor… Şehitlerimizin ruhları şâd olsun…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Cepheden Mektuplar

“İstanbul’da büyük şerefler kazanan Türk İdmancılarının muvaffakiyetleri ve gösterdikleri kabiliyetler nakabil-i inkardır. Spor hayatı son zamanlarda Türkiye’de o kadar taammüm etti ki, hemen her mahallenin müsait mevkilerinde çocuklarla gençlerin top oynamaları yalnız İstanbul’da değil, Anadolu’nun ücra köşelerinde bile mevcuttur. Kazalarda bile idman yurtları tesis etmiş ve herkes kendi kabiliyeti ile mütenasip bir sporda hazır-ı vücud etmiştir. Ankara’da seyrettiğim takımların birinci ve ikinci timleri pek güzeldi. Bilhassa spor hayatı son zamanlarda orduda taammüm etmiş ve maçlara zabitan büyük bir hevesle iştirak ederek yalnız harbde değil sporda da büyük muvaffakiyetler göstermiştir. Bu cümleden olmak üzere burada Cuma günü kolordu zabitanı ile garp cephesi zabitanı arasında müsabaka vuku buldu. Akşehir’in münasip bir mahalinde izhar edilen çadırlara daha bir saat evvel fevc fevc erkan ve ümerayı askeriye ile ahali-i beldeden bir çok züvvar gelerek izhar edilen mevkilere dolmuştu. Spora yalnız ahali ve meraklılar değil, ordunun en ileri gelen ümerasının da alaka göstermektedir. Ezcümle bu maçta Başkumandan Mustafa Kemal Paşa ile İsmet, Nureddin, Yakup Şevki ve erkanı harbiye umumiye reisi Fevzi Paşa ile Garp Cephesi Erkanı Harbiye Reisi Asım ve daha birçok erkan ümera ve zabıtanı hazır bulunmuşlardır. Tam saat altıda her iki taraf muntazam ve temiz formaları ile meydana geldiler. Referin ilk düdüğünde müthiş bir çarpışma başladı. Her iki taraf da güzel şutlar çekiyor ve muntazam paslar veriyor.

Bilhassa sıkı şut çekmekte cidden muvaffak olanlar var. Oyun muntazam bir surette devam etti. bu esnada Akşehir üzerinde süzülen tayyarelerle çadırlar arasındaki mevkide  güzel havalar terennüm eden müzika maça bir harikuladelik veriyordu. Her iki taraf sıkı çarpıştıktan berabere kaldılar.”

Akşam 20 Ağustos 1922


Cephede Spor

“Çolak Kemal Beyefendi’nin takımıyla Kazım Paşa’nın takımı arasında yapılan iki müsabakanın birincisinde bire karşı iki sayı ile Kemal Beyefendi’nin takımı galip, ikincisinde berabere kalmışlardır. Cephe karargahında müteşekkil futbol takımıyla Kemal Beyefendi’nin (Kemalettin Sami) takımı arasında icra edilen maça Mustafa Kemal Paşa hazretleri, Fevzi, İsmet, Yakup Şevki, Nureddin, Fahrettin Paşa’lar hazeratı ile Kemal Beyefendi ve pek çok büyük rütbeli ümera ve zabitan gelmişler müsabakaya da atlayıcı İzzet Bey hakem intihap edilmişti. İlk dakikadan itibaren Kemal Bey’in takımı daima topu cephenin kalesi önünde dolaştırmaya başlamışsa da kalecinin mahareti sayı yapılmasına mani oluyordu. Cephe takımında Anadolu kulübünden Ferid, Tayyareci Zeki, Hüsnü ve Vehbi Beyler çok fedakarane çalışmışlarsa da nihayette müsabaka berabere neticelenmiştir.”

Spor Alemi 31 Ağustos 1922

Bir Cevap Yazın