Menü Kapat

Şehit Cevat Hüsnü Bey

Şehit Cevat Hüsnü Bey

Merhum Rüştü Dağlaroğlu‘nun “Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihi” kitabında yer verdiği “Fenerbahçeli Şehitler” listesinde bir “Şehit Cevat Hüsnü Bey” vardı.

Kendisi için yazılan “1922 yılında Cava adasında vefat etti” bilgisinin izini sürünce yukarıdaki fotoğrafı ve aşağıdaki belgeyi bulduk.

Fotoğraf “Collectie Gelderland” sitesinden…

Açıklamasında “Three people in an airplane on the Doesburgerheide near Ede Air Camp. The first lady is still unknown, the second is Mrs. G. Chr.Carley-de Boer and the third is Mr. Djevad Hüsnü, a Turkish instructor.” yazıyor. Tarih 1920 imiş.

1922 tarihli belge ise T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri‘nden…

Kulübümüzün kıymetli Yönetim Kurulu Üyesi sayın Bekir İrdem’e arz edilmek üzere, “Tarih, Müze Ve Arşiv Kurulu” Başkanı sayın Selman Arınç’a takdim ettiğimiz belge vesilesiyle, Fenerbahçe tarihinde bir “ilk”e daha imza atmakla gururluyuz.

Ve tabii merhum Rüştü ağabeyin aziz hatırası ile beraber, geride bıraktıklarına gözünden iyi bakan Müzdat Dağlaroğlu ağabeyimize de armağan olsun.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu

Not: Sitenin bu yazıyı yazan admini “el yazısı Osmanlıca” transkripsiyonunda matbu kadar ileri değil, varsa hatalar affola :)


Hariciye Nezareti
Umur İdariye Müdüriyet-i Umumiyesi
Umur Şehbenderi Müdüriyeti

Aded 34962 219

Dahiliye Nezaret-i Celilesi Canîb-i Âlisine

Tayyareci Cevad Hüsnü Bey’in Vefat İlmuhaberinin İrsaline Dair

Ma’rûz-ı Çâkerleridir

Tayyareci Cevad Hüsnü Bey’in vuku-u vefatını mübin vefat ilmuhaberi Batavia baş şehbenderliği vekaletinden bilvürûd matviyyen taraf-ı âli-i asâfanelerine takdim kılınmış ol babda emr-ü ferman hazret-i men lehü’l-emrindir.

Hariciye Nezareti Namına
Müsteşar

Şehit Cevat Hüsnü Bey

Bir Cevap Yazın