Menü Kapat

Fenerliler Galip

Fenerliler Galip

Bundan 93 sene önce, 6 Aralık 1929 tarihinde Fenerbahçe Ankara’ya gitmiş ve Türkiye şampiyonu Muhafızgücü’nü 3-1 yenmişti. Daha önce Hakimiyet-i Milliye gazetesinden aktardığımız maçı İstanbul gazeteleri de “Fenerliler Galip” başlığıyla duyurmuş. Cumhuriyet gazetesinde ise maçtan sonra İsmet İnönü’nün, İsmail Hakkı Tekçe’ye “Niye böyle oldu?” diye sorduğu yazılmış. Güzel hatıra :)

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Muhafızgücünü Bire Karşı Üçle Mağlup Etti

Müsabaka Başvekil Hazretleri ile Erkanı hükümet huzurunda samimi bir şekilde yapılmıştır.

Ankara 6 (Telefonla) – Şehrimizde bulunan Fenerbahçe futbol takımı bugün Türkiye şampiyonu Muhafızgücü ile karşılaşmıştır.

Havanın çok güzel olması bu mühim müsabakayı görmek üzere pek çok kimseleri müsabaka yerine toplamıştı. Seyirciler meyanında Maliye Vekili Saracoğlu Şükrü Bey’le Şurayı Askeri azaları ve daha birçok zevat vardı. Müsabakaya iki buçukta başlandı. Müsabakadan evvel Muhafızgücü tarafından Fenerlilere bir bayrak hediye edildi ve mutat merasim yapıldı.

Fenerbahçe ilk dakikadan itibaren hakimane oynamaya başladı. Bir müddet sonra Zeki ilk golü yaptı. Oyun bu vaziyette devam ederken Fikret ikinci golü attı. Birinci devre bu suretle 2-0 bitti.

İkinci devre başlangıcında Başvekil Hazretleri teşrif ettiler. Muhafız kıtaatı kumandanı İsmail Hakkı Bey’den vaziyeti sordular. İsmail Hakkı Bey “Maç samimiyet içinde devam ediyor” dedi.

Fenerliler, ikinci devrede de gene hakimane oynadılar. Fakat birçok sayı fırsatları kaçırdılar. Mamafih Muhafızgücü’nün kaleci ve müdafileri Fenerlilerin birçok akınlarını durduruyorlardı. Bilhassa müdafileri Fener’in fazla sayı yapmasına mani oluyordu.

Oyun ortalarında Muhafız’dan Besim bir gol yaptı, biraz sonra Zeki buna mukabele ederek Fener’in üçüncü golünü attı. Oyun bu suretle 1-3 Fenerlilerin galebesi ile neticelendi.

Müsabakanın hitamından sonra İsmet Paşa İsmail Hakkı Bey’e “Netice niçin böyle oldu?” diye sordu. İsmail Hakkı Bey “Fenerliler üç aydan beri çalışıyorlardı. İstanbul’da Galatasaray’ı yenerek buraya kuvvei maneviyeleri yüksek olarak geldiler ve galip çıktılar.” dedi.

7 Aralık 1929 – Cumhuriyet Gazetesi (Fenerliler Galip)

Dünkü heyecanlı maçta şurayı askeri azaları ve mebus beyler
Galip gelen Fenerbahçe takımı.
Maçın en heyecanlı dakikası. Muhafız kalecisi topun girmesine mani olurken.
Fenerbahçe ve Muhafızgücü birlikte.
Maçı seyreden halk.
Tarafeyn kaptanları ve hakem.
Muhafızgücü reisi ve Fenerbahçe reisi.

Bir Cevap Yazın