Menü Kapat

Makriköy Zaferi

Makriköy Zaferi

Fenerbahçe’nin işgal yılları maçlarını yayınlamaya devam ediyoruz. Sırada 9 Ocak 1920 tarihinde (Kadıköy sahası bakımda olduğu için) Bakırköy’de oynanan bir maç var. Basına Makriköy zaferi olarak yansıyan maçı Spor Alemi mecmuasından okuyalım istedik.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Fenerbahçeliler 2 – 1 Fransızlar

Makriköyü’ndeki mühim maçlar bir resmi geçit halinde ilerliyor, birkaç gün evvel Galatasaraylıların oyununu Fenerbahçeliler pek acele olarak takip etti. Kadıköy sahasının böyle ümit edilmediği bir sırada istihale geçirmesi birçok yerleri şenlendirmeye sebep oldu. Bilakis Kadıköy’e alışan halk bu hal-i fecaat karşısında mecburi olarak etrafa serpilmişti. İkinci küme Taksim’de oynamaya çalışıyor, birinci kümenin birkaçı Makriköyü’nde ecnebi takımlar ile çarpışıyor.

Oyun geçenkine nazaran biraz geç başladı. 1.35 treniyle gelen Fenerliler ancak üçte başlayabildiler. Hakemliği birinci partide Türk zabitanından Galatasaraylı Ahmet Cevat Bey ikinci partide Fransız zabitanından (Lafrova) ifa etti.

Fenerliler takımı zayıf bilhassa Alaaddin ve Refik Beyler gibi en mühim idmancıları mefkûddu. Fransızlar ise geçenki çıkardıkları takımdan biraz daha kuvvetli bulunuyordu. Başlangıçta gerek topun hafifliği ve gerek sahaya yabancı bulunan Fenerlileri rüzgar lehinde olduğu halde epeyce müddet semeresiz olarak yordu.

Şiddetli vezân eden rüzgar topu muttasıl Fransız kalesinde çabalatmaya sevk ediyor, fakat ufak temaslar uzun vuruşlar neticeye yaklaştırmıyordu. Biraz sonraları orta muhacim Zeki Bey’in sıkı bir şutu direğe çarparak Fransızların kalesine topu dahil etti. Ve akabinde yine Zeki Bey tarafından ikinci bir sayı yapıldı.

İkinci partide rüzgarın şiddetinden Fenerliler mağlup olmak ihtimali vardı. Fakat düşüncelerin aksi çıktı. Çünkü Fenerbahçe müdafaası bu kısımda topu ilerletmek için rüzgarın şiddetine inzimam eden Fransızların havalelerini şedit karşılamalarıyla hep reddediyorlardı. Yarım saat kadar Fransızların sayı yapamamaları taraftaranının asabiyetini tahrik etmekle beraber, etraftan yükselen yabancı kelimeler hep müteessirane sükut ediyordu.

Bu sıralarda yağmur başladı İri tanelerle etrafta biriken halkı kamçılarcasına sert vuruşlarla dağıtmaya çabalıyordu. Kümeler ile toplanan halkın bir kısmı bu ani sağanaktan kaçıyor, fikri galibiyetin verdiği neşe ile ileri geri hareketleriyle daima toplaşıyorlardı.

Havanın müsaadesizliği oyunun devamını men edemedi. Bu partide Fenerliler mutazarrır olmuşlardı. Çünkü rüzgar ile irilmiş dolu tanelerine karşı gözler nim açılmış koşuşuyorlar ve bir saati mütecaviz gayretlerini birkaç dakikada tahavvül ettiğini arzu etmiyorlardı. Fakat bu kadar çalışmaya mukabil sert bir rüzgar müteaddit vuruşlarla def edilemeyen topu Fenerlilerin kalesine soktu, mahaza bu sayı Fransızları teşvik etmekle Fenerlileri de asabileştirdi. Bundan sonra çalışmalarını tezyid ederek tabii, suni iki kuvvetle ilerlemek isteyen topu kaleye yakınlaştırmadılar ve daima çalıştılar ki bu sıralarda da hakemin sert düdüğü oyunun hitamını ihbar etti.

Oyunun nihayetine doğru ıslanmış gençlerin galibiyetin tesiriyle etrafa çökmeye başlamış karanlıkta beliremeyen simalarını yükseklere kaldırarak çıkardığı sadaları Makriköy çayırına ikinci bir zafer bırakıyordu.

16 Ocak 1920 | Spor Alemi Mecmuası (Makriköy Zaferi)

Bir Cevap Yazın