Menü Kapat

107 Yıl Önce

107 Yıl Önce

Seferberlikte Fenerbahçe” sayfasına içerik sağlamaya devam ederken, karşımıza çıkan ilginç haberleri ana sayfaya da topluyoruz. Aşağıdaki haber, 107 yıl önce, 24 Nisan 1915 tarihli İkdam gazetesinde yayınlandı. Her ne kadar bu iki maç daha önceden biliniyorsa da haberleri okumak ayrıca keyifli oluyor…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Şehrimizde İdman

Hilal-i Ahmer Cemiyeti menfaatine Kadıköy İttihat Kulübü’nde Galatasaray takımı ile Alman Bahriye futbol takımı arasında yapılacağını daha evvelce yazdığımız müsabaka dün icra edilmiştir. Daha sabahtan birçok halk bu mühim müsabakayı seyre şitaban olmaya başladılar. Havanın letafeti ise erbab-ı rağbet ve merakın bir kat daha tezayidine vesile olmuştur.

İstanbul Şampiyonluğu Ligi’ne ait olan Türk İdman Ocağı ile Fenerbahçe takımları arasında müsabaka icra edildi ve Fenerbahçe sıfıra karşı üç sayı ile galip geldi.

Herkes büyük bir intizar içinde iken Alman ve müteakiben Galatasaray takımları hararetli alkışlar içinde ortaya çıktılar. Hakem olarak Galatasaray’dan Fuat Bey intihap edilmişti. Tarafeyn parlak ve devamlı fasılalarla mütekabil kaleleri sıkıştırıyorlardı. Bu sırada Alman Bahriye takımının medar-ı iftiharı olan merkez muhacimi Galatasaraylılara bir sayı yapmaya muvaffak oldu. Galatasaraylılar da Hasnun Galip Bey’in fedakarlığı ile bir sayı yaptılar. Şimdi tarafeyn müsavi kalmışlardı. Biraz sonra yine o fedakar oyuncu Galatasaraylılara bir sayı kazandırdı. Tarafeynin şiddetli hücumlarıyla kaleler tehdit edilmekte iken hakem birinci kısmın hitamını ihbar etti.

Biraz fasıladan sonra ikinci kısma iptidar edildi. Bu defa mevki Galatasaraylılara daha müsait idi. Tarafeynin akın ve müdafaaları temadi ediyor ve herkes oyunu büyük bir merak ve heyecanla seyrediyordu. Galip Bey üçüncü sayıyı da yaptı. Bunu Alman takımının gayet parlak hücumu takip etti. Çok geçmeden yine Hasnun Galip Bey bir sayı daha yaptı. Bu sırada Almanlar bir sayı daha yaptılarsa da hakem bunun usulsüz olduğunu beyan ederek kabul etmedi. Biraz sonra da oyun hitama erdi. Bu oyun heyet-i umumiyesi itibariyle gayet muntazam olmuştur.

Alman takımından kaleci, merkez müdafi ve bilhassa merkez muhacim pek büyük fedakarlıklar ibraz ettiler. Galatasaray’dan Hüseyin, Sedat, Muzaffer, Fazıl, Hasnun Galip Bey, çok mühim hünerler, fedakarlıklar gösterdi. Galatasaray’ın muvaffakiyeti ve Hasnun Galip Bey’in fedakarlığı şayan-ı takdirdir.

24 Nisan 1915 – İkdam Gazetesi (107 Yıl Önce)

Bir Cevap Yazın