Menü Kapat

Altınordu Spor Kulübü

Altınordu Spor Kulübü

1926 yılında yayınlanan Aylık Mecmua’nın “Spor Kulüplerimizin Hayatını Tetkik” köşesinde Altınordu Spor Kulübü hakkında kısa bir yazıya rastladık. Spor Tarihçisi Serhan Oytun Eroğlu‘nun değerli çalışmaları müstesna, hakkında hiçbir araştırma yapılmamış olan Altınordu, Türk futbolunun bir bölümüne gerçekten ehemmiyetli bir damga vurmuştu. Küçük de olsa bir katkı yapabilmek ümidiyle yazıyı sizlerle paylaşmak istedik.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Mazisi Çok Parlak Bir Kulüp: Altınordu

Yabancıları Çıkarıp Yalnız Türklerden Mürekkep Bir Takımla İlk Defa Ortaya Çıkan Altınordu’nun Hayatı

Altınordu, Türk kulüpleri içinde mazisi en parlak bir müessesedir. Denilebilir ki hiçbir kulüp spor hayatında Altınordu kadar hâkim bir devreye nail olamamış, bu hâkimiyeti Altınordu kadar kahir muzafferiyetlerle kazanmamıştır. Mesela Fenerbahçe ile Galatasaray kulüpleri İstanbul şampiyonluğu etrafında senelerden beri köşe kapmaca oynar gibi bir tevazün arz ederler. Hâlbuki Altınordu’nun parlak günlerinde hiçbir kulüp onun için tehlikeli bir rakip olamamıştır.

Lacivert-Kırmızı forma ile spor hayatına atılan bu kulüp 1909 tarihinde teşekkül etmiştir. Galatasaraylılar Macaristan turnesinden avdet ettikten sonra Aydınoğlu Raşit Bey’le arkadaşları (Terakki-Progre) unvanı altında bir futbol takımı teşkil etmişler ve 1912 senesinde büsbütün milli bir heyet halinde “Altınordu” namıyla toplanmışlardır.

O zamana kadar gerek Fenerbahçe, gerek Galatasaray kulübünde Alman, Rum, Ermeni futbolcular vardı. İlk defa olarak bütün oyuncuları Türk gençlerinden mürekkep olmak üzere meydana çıkan heyet Altınordu’dur. Bu şeref senelerinde Altınordu’nun başında Raşit, Safvet, Alaaddin, Behçet, Şefik, Abdullah, Hayri, Hamdi, Suphi, Mahmut, Cemil Suat, Tevfik, Nuri gibi azimkâr gençler vardı. Bütün azanın birbirine karşı hürmet ve muhabbeti pek büyüktü. Bu mütekabil muhabbet, sonra herkesin kulübe karşı merbutiyeti sayesindedir ki Altınordu’yu yıkmak için uğraşanlara rağmen onu yaşatmak kabil olmuştur.

Birçok buhranlardan, sarsıntılardan sonra maalesef acı bir sükûn devresi çökmüş olmakla beraber Altınordu’nun eski emektarları, temiz ve azimkâr bir gençlikle el ele vererek parlak günleri ihya etmek için hazırlanıyorlar.

Futbol takımı, bütün İstanbul’da hemen hemen profesyonelliğe doğru giden cereyana rağmen temiz, zinde (belki biraz tecrübesiz) fakat çok azimkâr oyunculardan mürekkeptir.

Denizciler, kulübün en faal gençleridir. 1925’de deniz yarışlarına yalnız bir futa ile iştirak edildiği halde 1926 Beykoz yarışlarında Altınordu bayrağını taşıyan futaların adedi yediye baliğ olmuştu.

Futbol – 1912’den itibaren Altınordu ikinci takımı temayüz etmeye başlamış ve Ermenilerin Masis, Arkasi, Rumların Olimpiya, Milon gibi kulüplerini mağlup etmiştir.

1914’den itibaren Altınordu da dâhil olduğu halde altı kulüp tarafından bir birlik heyeti teşkil edildi. Bu birlik senelerce müsabakaları idare etti ve her sene İstanbul şampiyonluğu muntazaman tespit edildi. O kadar ki bu muvaffakiyet şimdiki federasyona bir türlü nasip olmamıştır.

Aylık Mecmua – Ekim 1926 Sayısı (Altınordu Spor Kulübü)

Altınordu Spor Kulübü

Bir Cevap Yazın