Menü Kapat

Eribe Hürkuş

Eribe Hürkuş

Ağustos ayında Seyhun Binzet ağabey, yazdığı Vecihi Hürkuş yazısında şehit Eribe Hanım’dan da bahsediyordu. Eribe Hürkuş, Vecihi Bey’in kızıydı. Şehadetinden sonra yapılan anmada Fuat Bulca’nın yaptığı konuşmayla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu

Not: Kaan Sidar beyefendinin bir notu olmuş. Aynen aktarıyoruz:

“Eribe Hanım, Vecihi Hürkuş’un kızı değil yeğenidir. Anne ve babası arka arkaya vefat ettikleri için Eribe’yi dayısı Vecihi Hürkuş büyütmüştür.”


Şehit Eribe

Cumhuriyet bayramından bir gün evvel, Türk Kuşu paraşütçüleri, talim atlayışı yaparken paraşütçü talebeden Bayan Eribe, heyecana kapılıp paraşütünü geç açması yüzünden yere sert inmiş ve dahilî bir sarsıntı neticesinde kaldırıldığı hastanede ölmüştür.

Ölümü büyük bir tessür uyandıran Bayan Eribe için İstanbul ve Ankarada hazin ihtifaller yapılmış Ankara ve İstanbul kız liseleri talebeleri ilk Türk kadın tayyare şehidinin adını hürmetle anarak Türk kadınlığının kanatlanma yolundaki büyük ve sarsılmaz azmine işaret etmişlerdir.

İstanbul kız lisesi talebeleri Vechi hangarına bir çelenk koymuşlardır. Türk Hava Kurumu Başkanı B. Fuad Bulca’nın Eribenin mezarı başındaki şu söylevi, bu değerli genç kızın ölümünün Türk Kuşu için ne büyük bir kayıb olduğunu anlatmaktadır.

“Türkkuşu’nun genç, azimkâr, kahraman talebeleri, Türk gençleri, Türk askerleri, bugün, buraya, vatanın hayat ve istiklâli uğrunda can veren şehitlerin ruhlarını taziz için toplanmışken, ne hazin bir tesadüf ki, ilk hava şehidi Türk kadınını da toprağa bırakıyoruz. Türkkuşunun yılmaz çocukları, sizin nasıl yürekten, bir baba muhabbetiyle sevdiğimi bildiğiniz için Eribe’nin ölümü karşısında ne kadar ıstırap duyduğumu tahmin edebilirsiniz. Bizi teselli eden bir nokta varsa, o da hayatın her sahasında Türk erkeğiyle yanyana çarpışan, icab ettiği zaman kan dökmekten de çekinmiyen Türk kadınının kahramanlığını bir kere daha görmüş olmaktır. Atatürkün, uzun bir kötü idareden kurtarıp meziyetlerini bir pır anta gibi meydana çıkardığı Türk kadını, görüyorsunuz ki, karada ve denizde olduğu gibi, havada da, Sakarya kıyılarında vuruşan analarından geri kalmamak için, yılmadan, korkmadan, ölümü istihkar ederek çalışıyor. Türkkuşu çocukları, Eribe gibi Bayan arkadaşlara malik olduğunuz için sizi tebrik ederim.

Ulu ve mukaddes bir günümüzde Türkkuşunun böyle bir acı ile karşılaşmasını hiç istemezdim. Fakat tabiat kanunları değiştirilemiyor. Doğmak gibi ölmek de hepimiz için mukadderdir. Ne mutlu arkadaşınıza ki, bu kadar genç yaşta iken büyük hava davamız uğrunda hayatını vermiştir. Her gün otomobil, otobüs, şimendifer kazalarında yüzlerce insan ölüyor. Bu ölümlerle Eribe’nin şanlı ölümü arasındaki farkı Türk gençleri çok iyi takdir ederler. Türkkuşu üyeleri, sizin bu elemli gününüzde ordunun yüksek hava kahramanları da aranızda bulunuyor, mateminize iştirâk ediyorlar. Onlar da her gün vazife başında ölüm tehlikesiyle çarpışmaktadırlar. Fakat bu tehlike, yiğit havacılarımızı bir an bile yıldırmıyor. Siz de onları örnek tutarak havacılık için kıymetli birer unsur olmaya çalışmalısınız. Türk evlâdları, Eribe Türkkuşunun ikinci şehididir. Geçenlerde hocanız Kâmil’i, bu fedakâr arkadaşı gömmüştük. Bu gün de uçman Vecihi’nin evlâdını toprağa veriyoruz. Vecihi’yi bu şerefli babayı, hem taziye eder, hem de böyle bir genç yetiştirdiği için tebrik ederim. Hepinize acılarımı bir kerre daha tekrarlar, ve bütün Türk şehidlerinin ruhlarını saygı ile anarken mateminize iştirâk etmek için buraya kadar gelmek lütfunda bu lunan Ossoviyahim başkanı General Eidemanla değerli arkadaşlarına, teşekkür etmeyi vecibe bilirim.”

Cenaze törenine iştirâk eden M. M. Vekâleti Hava Müsteşarı Yarbay Celâl bu günkü kahramanlık telâkkisinin hava kahramanlığında toplanmış olduğunu tebarüz ettirerek çok yakında ordunun bütün vazifelerinde de türk kadını ile türk erkeğ’ni omuz omuza göreceğimizden bahsetmiş ve Türkkuşu üyeleri kaybettikleri arkadaşlarının bıraktığı boşluğu hazin bir nutuklarla anlatmışlardır. Ossoaviyahim başkanı General Eideman ve maiyetleri de bu merasimde hazır bulunmuştur.

Bir Cevap Yazın