Menü Kapat

Spor Tarihimizde Canlı Yapraklar

Spor Tarihimizde Canlı Yapraklar

Fenerbahçe tarihinin hâmisi Dr. Rüştü Dağlaroğlu‘nun 1954-1955 yıllarında Akşam gazetesinde yayınlanan ve 1957 kitabının öncülü olarak değerlendirebileceğimiz “Spor Tarihimizde Canlı Yapraklar” metinleri, kıymetli büyüğümüz Müzdat Dağlaroğlu‘nun müsaadesiyle sitemizde yayınlamaya başlıyoruz.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Spor Tarihimizde Canlı Yapraklar

Değerli spor idarecilerimizden Muhtar Sencer, hazırladığı bu sahifede, her Pazar benim için de bir sütun ayırdığını ve yazılarımı beklediğini söylediği zaman onu pek kıramadım. Açıkçası, şu iki sebepten: Birincisi; Muhtar Sencer’in mensubu olduğumuz aziz yuvamızın ta orta mektebinden beri renklerine meftun ve onun yılmaz, yorulmaz ve fedakâr bir evladı olması,

İkincisi de; “Akşam”ı Türk basınında Fenerbahçe haklarını, 1922’den itibaren ve Ali Naci Bey’in kudretli ve celadetli kalemi altında, ilk müdafaa eden günlük gazete olarak tanımam dolayısıyla…

İşte; bu iki mülâhaza bir araya gelince “Akşam”a pazardan pazara da olsa, bir yazıyı memnuniyetle vazife saymış bulunmaktayım.

Bu yazı nasıl olmalı ve olacak?

Bugünkü spor yazarlarımızı umumiyetle gençlerin teşkil etmeleri karşısında, ben, genç neslin oldukça meçhulü, hiç değilse, sadece kulaktan misafirleri olduğu devre inmeyi tercih etmiş bulunuyorum. Yazılarım, bu bakımdan, içinde yaşamakta olduğumuz değil de, geçmiş hâdiselere müteallik olacak ve okuyucularımıza Türk sporunun mazisi hakkında malûmat vermek hedefini güdecektir.

Bu yolda mesnedim eski fotoğraflardır, “Spor Tarihimizden Canlı Yapraklar» sütununda her pazar neşredilecek bir resim ve verilecek tafsilâtla mazinin unutulmuş veya duyulmamış birçok hâdiselerini sanki yaşamış ve eski maruf sporcuları da tanımış olacaksınız. İlk fotoğraf ve yazı önümüzdeki pazar günü ve 42 yıl önceye ait çok kıymettar bir hâtıradır:

“Fenerbahçe’nin futbolda ilk ecnebi maçı ve zaferi”

Rüştü Dağlaroğlu – 21 Mart 1954 – Akşam Gazetesi

Bir Cevap Yazın