Menü Kapat

Trabzon ve Trabzonspor

Trabzon ve Trabzonspor

“Fenerbahçe tarihi sitesinde Trabzon ve Trabzonspor ne arıyor?” diyeceksiniz. Haksız sayılmazsınız fakat bu kıymetli metni almadan geçmek istemedik. Aşağıdaki “Spora Bakış Açısı” ile Fenerbahçe’nin kahraman futbolcusu Cafer Çağatay’ın Trabzon futbolunun gelişimindeki rolünü de göz önüne aldığımızda bu şehirde uzun süre hüküm süren Fenerbahçe sevgisini anlamak kolaylaşıyor. Daha mutedil ve mantıklı bir futbol iklimine kavuşmak dileğiyle 1934 yılından geliyor… Keyifli okumalar.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Trabzon ve Trabzonspor

Tarihi tesisi olan 926 senesinden beri mütevazı mesaileri ile gençliğin fikren ve bedenen inkişafına ve memlekette içtimai hayatın teessüsünde çok büyük hizmetleri görülen “Trabzonspor” spor kulübü; kısa bir istihale devresi geçirdikten ve oldukça münakaşalı bir kongre aktinden sonra yeni idare heyetini intihapla faaliyetine başlamıştır.

Kısmı azamı içtimai hayattan mahrum kalan hanımlarımızın bedii zevklerini temin ve tatmin edebilmek için geçen seneler olduğu gibi bu sene de haftalık müsamereler tertibine başlanmıştır .

Alaturka saz hey’etile orkestra, caz hey’etleri kıymetli şefleri kemani Salih beyin idaresi altında, kemani Muammer, Cümbüş: Selahi, İhsan, Mustafa, Kanuni: Muhsin, Cemal, Tanburi: Ali, Mustafa, Piyano: Hanende: Salih, Nihat, Cavit beylerden teşekkül ederek konserlerini hazırlamağa başlamışlardır

Temsil hey’etinde Rejisör Mustafa, Sahne nazımı: Macit, Suflör Mustafa, münekkit Arslan beylerin nezareti altında provalarına başlamışlardır.

Hepsi iş, güç ve aile sahibi olan ve memleketimizde tanınmış aileye mensup bulunan bu heveskâr, çalışkan ve kabiliyetli gençlerin hiçbir menfaat hisleri taşımamaksızın çalışmakta, uğraşmaktaki yegâne gayeleri iki nokta üzerinde temerküz etmektedir: Anne ve hemşirelerini çatı altından kurtarmak ve bedii zevklerini okşayarak içtimaî hayata alıştırmak. İkincisi de; candan sevdikleri kulüplerinin ismini yükseltmeğe çalışmaktadır

Trabzonspor kulübü, memleketimizin kıymetli ve hazık doktoru Mustafa Kâmil beyi aza kazanmakla haklı bir iftihar duymaktadır.

Muhterem doktor her müsamerede umumu alakadar edecek tıbbi konferanslar vermeği vaat etmişlerdir ki, bu memleket için inkâr kabul etmez bir kazançtır.

Mustafa Kâmil Bey, Trabzonspor’un içtimai hayata olan hizmetini yakından tetkik etmişler, bu intibaları neticesinde kerimeleri Lâmia ve İsmet hanımların kulübe aza kayd olunmalarına müsaade buyurmuşlardır.

Trabzonspor içtimai hayatta olduğu kadar spor sahasında da kıymetli kaptan Arslan teyin nezareti altında çalışmalarına başlamışlardır. Esaslı bir program altında faaliyete geçen futbol takımı yakın bir zamanda Trabzon birinciliğini kazanmağa azmetmiştir. Memleketin kıymetli atleti ve kulüp atletizm kaptanı Hami ve diğer şube kaptanlarının direktifi altında çalışmağa boşlayan Atletizm, Güreş ve Denizcilik şubeleri şimdiden karşılarında rakip aramağa başlamışlardır

Başkanlarımızın avcılığa verdiği ehemmiyeti, ehemmiyetle nazarı itibara alan Trabzonspor idare hey’eti bu sene birde avcılık şubesi tesis etmişlerdir. Bu şubede yeni elemanlar yetiştirecek olan memleketin kıymetli avcıları şimdiden sürek avları tertibine başlamışlardır

Avcılar avladıkları kıymetli avları tahnit ederek eşsiz bir spor salonu olan kulüp salonlarını süsleyeceklerdir.

İlhamını altı oktan alarak çalışan ve bizlerin göğsünü kabartan Trabzonsporlular gerek içtimai hayatta ve gerek spor sahasında bir yıldız olarak parlamaya başlamıştır

Büyüklerin maddi ve manevi yardımlarına ihtiyacı olan bu kıymetli yıldızın parıltısıyla gözlerimizi ilânihaye kamaştırmasını temenni ederiz.

24 Eylül 1934 – Yeni Yol Gazetesi (A.B.)

Bir Cevap Yazın