Menü Kapat

Ya Tutarsa

Ya Tutarsa

Madem #DerbiHaftası‘ndayız. Biraz belgeleri konuşturalım, dedik… Enteresan bir yazışma ile karşınızdayız. Malumunuz, Fenerbahçe tarihi boyunca stadyum bulma sıkıntısı çekmedi. Çünkü kulüp Türkiye’nin en eski spor sahasında doğdu, desek yeridir. Fakat diğerleri için aynısını söylemek mümkün değil. Eğer “Ya tutarsa” denip istenen şey uygun görülse imiş İnönü Stadı belki de Galatasaray’ın olacakmış. Arşivde dursun. Keyifli okumalar…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


GALATASARAY SPOR KULÜBÜ’NÜN STADYUM IÇIN ARSA TALEBI

9 Ocak 1922

BOA, HR. İM, 65/21

Galatasaray Spor Kulübü’nün stadyum olarak kullanmak üzere Dolmabahçe Gazhanesi arkasındaki arsanın bir kısmının kendilerine kiralanmasına dair talep yazısı.

Sâbık Maliye Nazırı Tevfîk Beyefendi hazretlerine Hususidir

Efendim hazretleri

Galatasaray Spor Kulübü, kulübe muhtass bir stadyuma mâlik olmaması dolayısıyla azâsının mümarese icra edemediğini bildirerek idâresi zât-ı âlîlerine mevdû‘ ve Dolmabağçe Gazhanesi arkasında kâin araziden bir kısmının kendilerine icâra verilmesi suretiyle bu arzularının tatmini cihetine gidilmesini rica etmek üzere tavassutuma müracaat eyledi. İmkân olduğu takdirde is‘âf-ı matlûblarını rica eder ve bi’l-vesile takdim-i ihtirâmât eylerim efendim hazretleri.

9 Kânûn-ı Sânî sene [1]338 HR.İM, 65/21

Bir Cevap Yazın