Menü Kapat

Hakeme Tavsiyeler

Hakeme Tavsiyeler

Galatasaray’a yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet gazetesinde, 1935 İstanbul Şampiyonluğu finali öncesinde, Şazi Tezcan’a hitaben “Hakeme Tavsiyeler” başlıklı bir yazı yayınlanmış. Kıymetli bir metin… Keyifli okumalar…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Bugünkü Maçın Genç Hakemi Şazi’ye

Bugün idare edeceğiniz müsabaka İstanbul’un 1935 şampiyonunu tayin edeceği için senenin en mühim maçıdır. Galatasaray da, Fenerbahçe de, İstanbul Futbol Heyeti de geçen defaki iyi idarenizden ümitlenerek bu mühim maçı gene sizin idarenize verdiler. Sizin genç şahsiyetinizde iyi bir hakem istikbali gördüğümüz için, bazı talihsiz ve idaresiz hakemler gibi birdenbire sukuta uğradığınızı görmemek endişesiyle bir iki noktaya nazarı dikkatinizi celp etmek isteriz.

Bu maç gergin ve sinirli bir hava içinde oynanacaktır. Çünkü ebedi ve ezeli Galatasaray – Fener rekabetinden başka sonunda şampiyonluk da vardır. Futbolcular da ekserisi kulüpçü olan seyirciler de sinirlidirler. Siz de bu sinirli havaya kapılır da asabınıza hâkim olamazsanız, maç kazalı ve dövüşlü bir maç olur. Onun için sinirlerinize hâkim ve sakin olmanız, muvaffakiyetinizin en birinci şartıdır. Futbolcuların sinirli olduklarını düşünerek onları sakin fakat enerjik bir surette idare ediniz.

Muvaffakiyetinizin ikinci şartı, tam bir dürüstlük ve bitaraflık göstermenizdir. Kararlarınızda, takımları iltizam eden seyircilerin yaygaraları değil; futbol kaideleri ve vicdanınızın sesi hâkim olmalıdır. Tarafgirlik eden hakem, kendi şeref ve namusuna ihanet ediyor, demektir. Çünkü her iki taraf ta onun dürüst ve bitaraf olduğuna emniyet ederek hakemliğini kabul etmişlerdir. Tarafgir hakem, maçın idaresinde ipin ucunu elin den kaçırır ve müsabakayı berbat eder, kavgalar çıkmasına sebep olur.

Muvaffakiyetinizin üçüncü sırrı, enerjik olmak, her yere yetişmeye, her şeyi görmeğe çalışmaktır. Futbolcuların arasında, çetin bir mücadelenin yarattığı asabî hava içinde kendini kaybedenler, tekme atanlar, küfür edenler, kavga çıkaranlar vardır; sıkışınca seyircilerin müdahalesiyle maçı yarım bıraktıracak vesileler icat etmeyi düşünenler vardır. Bütün bu ruhi haletleri göz önünde tutarak enerji fakat haklı ve sakin bir enerji göstermelisiniz.

Bazı hakemler, dürüstlüğü ve bitaraflığı, idare-i maslahatçılık sanırlar. Sahadan dışarı çıkarılması icap eden kabahatli bir oyuncuyu çıkarırken kabahati tekme yemekten ibaret olan karşısındakini de ayni cezaya çarparlar. Bunlar dürüst ve bitaraf hakemler değil, seyircilere yaranmak isteyen ve bu suretle maçın şirazesini bozan hakemlerdir.

Ekseri Galatasaray – Fener maçlarını hakemler berbat ettiği ve bu yüzden spor muhitinin emniyet ve itimadını kaybettikleri için sizin de ayni akıbete uğramanız endişesiyle nazarı dikkatinizi celbe lüzum gördük. Size bugünkü çetin maçta muvaffakiyetli bir idare dileriz.

8 Mart 1935 – Cumhuriyet Gazetesi

Bir Cevap Yazın