Menü Kapat

Canlı Yapraklar – XXII

Canlı Yapraklar - XXII

Fenerbahçe tarihinin hâmisi Dr. Rüştü Dağlaroğlu‘nun 1954-1955 yıllarında Akşam gazetesinde yayınlanan ve 1957 kitabının öncülü olarak yazılarını kıymetli büyüğümüz Müzdat Dağlaroğlu‘nun müsaadesiyle sitemizde yayınlıyoruz. Huzurlarınızda “Canlı Yapraklar – XXII” : 1932 yılından geliyor.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Spor Tarihimizden Canlı Yapraklar – XXII

Ara sıra Süleymaniye kulübünden bahsediyoruz. Bugünkü nesil için “İkinci kümeden bir kulübe niçin bu kadar değer verilir?!” şeklinde bir sual varit olabilir. Fakat geçmiş yılları, Süleymaniye’nin bir nesil önceki durumunu, kudretini ve hatta satvetini bilenler için verdiğimiz bu değerin dahi az olduğunu kabule mecburuz. 1910 senesinde kurulan Süleymaniye pek uzun seneler İstanbul semtinin en kuvvetli teşekkülü olarak şöhretler içinde yoğruldu ve öyle yaşadı. Karşısında yenmedik takım bırakmadı.

35 sene evvel bir Milli Takım teşkili bahis mevzuu olsaydı Süleymaniye’nin böyle bir kadroya 4-5 eleman vereceği muhakkaktı. Kaleci Büyük Nedimler, müdafi Orhanlar, badi Şükrüler, muavin Arif, santrhaf Osman Nuri ve solaçık Zekiler bir zamanlar bu memlekette mevkilerinin en yüksek futbolcuları idiler.

Süleymaniye’nin, senelerce sonra, duraklama devrinde bile, bir genç takımından İstanbulspor’u doğurduğunu misal olarak vermek bu bahtsız kulübümüzün kudretli ve kuvvetli mâzisi hakkında bir kanaat uyandırabilir.

Bahtsız diyoruz. Bu çok eski kulübümüz, maalesef ki, cidden talihi kara bir müessese olarak spor tarihimizde yer aldı. İçinde yetiştirdiği birçok kıymetli idareciler, çok gariptir, ana kulüplerinden ziyade başkalarına müfit oldular. Ve bir gün geldi, 4 sene kadar önce, bu şöhretli ve temiz ocak 40 yıllık parlak bir hayattan sonra ve talihsiz bir terfi maçını müteakip, ikinci kümeye düştü.

Yukarıdaki resim 23 sene önceki Süleymaniye futbol takımını, 16 Aralık 1932 günü Taksim stadında bir lig maçından önce gösteriyor. Galatasaray’a karşı yaptığı bu maçı Süleymaniye 2-1 kazanmıştı. Bu tarihi fotoğraf işte böyle bir zafer gününün canlı hâtırasıdır.

Kuvvetli rakiplerine karşı bu başarıyı sağlayan Süleymaniye’nin mütevazı gençleri içinde en yaşlısı bugün için çok enteresan bir şahsiyet olarak şöhret bulur. Bu zat, takımın sağ başındaki paltolu Muhtar Uygur’dur.

(Orhan Şeref Apak) ile beraber aynı Süleymaniye tezgâhından yetişme bu zat, sabık federasyonda hakikaten gayretli ve müfit çalışmalarıyla de tanınmış ve İspanya ile en son maç dolayısıyla İtalya’ya giden Milli Takım kafilemize başkanlık etmiştir.

Bu resmin çekildiği günden zamanımıza kadar geçen 23 senenin, görünürde, Muhtar Uygur’un bünyesinde 23 ay kadar bile tesir ve yıprantı yaratamamış olması, Allah nazardan saklasın, bu kıymetli idareci hesabına cidden gıpta edilecek diğer bir noktadır.

(Gelecek resim ve yazı: Mısırlılarla ilk futbol temasımıza aittir. Fenerbahçe-Galatasaray muhtelitinin 29 yıl önceki birinci Mısır seyahati…)

Rüştü Dağlaroğlu – 21 Ağustos 1954 – Akşam Gazetesi

Bir Cevap Yazın