Menü Kapat

Şerefli Bir Mağlubiyet

Şerefli Bir Mağlubiyet

20 Temmuz 1923 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde İstanbul karmasının Slavya’ya karşı kaybettiği maç için “Şerefli Bir Mağlubiyet” denmiş. Haberde bir öncesinde Fenerbahçe’nin kaybettiği müsabaka da yazılmış. Mustafa Kemal Paşa haberi muhakkak okumuştur. Önce Fenerbahçe’nin sonra muhtelit takımın gollerine de bir tebessüm etmiştir ama skorları beğenmediği muhakkak… Keyifli okumalar…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


İstanbul’daki Müsabaka

Slavya’ya Karşı Şerefli Bir Mağlubiyet

Slavya 7 – 3 Muhtelit Takım

Beş on günden beri İstanbul halkını olduğu kadar, Anadolu halkını da aynı suretle alakadar eden Çekoslovakya’nın Slavya namındaki futbol kulübü ile İstanbul’daki Türk futbol kulüpleri müsabakasına dün nihayet verilmiştir.

Slavya kulübü malum olduğu üzere ilk müsabakasını Galatasaray ve müteakiben Altınordu kulüplerimizle icra etmiş ve sıfıra karşı her ikisine de yedişer golle galebe etmişti. Salı günü Fenerle icra ettiği müsabakada ise Fener’in bir golüne mukabil on golle galip mevkiine geçmişti. İstanbul futbol kulüplerimiz arasında hiç olmazsa bir golle dünyanın en mahir ve yenilmez oyuncularına bir hatıra bırakan Fener’in bu muvaffakiyetini kaydederken, muhtelit takımımızın, velev ki mağlubiyetle neticelensin, üç gol atarak Türk futbolcularına lazım gelen şerefi kazandırması şayan-ı kayd ve tebriktir. Malum olduğu üzere Slavya takımı dünyanın müteaddit taraflarında icra ettiği maçlarda daima galip gelmiş ve galibiyetine karşı goller bir, nihayet iki arasında kalmıştır. Muhtelit takımımızın bu muvaffakiyeti ati için bize çok ümitbahş bir derecededir. Son müsabaka hakkında İstanbul muhabirimizden aldığımız telgraf bervechi ati derç ediyoruz.

İstanbul: 19 Temmuz (Hususi Muhabirimizden): Türk muhtelit takımıyla Slavya takımı arasındaki müsabaka en son ve en hararetli ve heyecanlı olmuştur. Taksim Stadyumu’nda icra edilen bu müsabakaya binlerce halk ve spor meraklıları iştirak etmiştir. Bu büyük maçta Slavya’nın yedi golüne mukabil muhtelit takımımız üç gol yaparak Türk futbolculuğunun şerefini kurtarmıştır. Futbolcularımız müsabakadan sonra kollar arasında gezdirilmiş, kendileri tebrik edilmiştir. Dünyanın en kuvvetli bir timine üç gol atmak beynelmilel spor mehafilinde büyük bir muvaffakiyet suretinde kaydedilecektir.

Refet | 20 Temmuz 1923 – Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

Bir Cevap Yazın