Menü Kapat

Çanakkale Abide Kupası

Çanakkale Abide Kupası

1953 yılında düzenlenen maçlar sonunda “Çanakkale Abide Kupası” Fenerbahçe’nin oldu. Müzemizin bu müstesna parçasına giden yolda, final mahiyetindeki Beşiktaş maçından evvel Galatasaray ile karşılaşmıştık. Maçı 3-1 kaybetmemize rağmen, Galatasaray (iki lisanssız oyuncu oynattığı için) hükmen galip sayıldık.

Aşağıdaki yazı, Abide Kupası organizatörü olan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’nın İstanbul Temsil Bürosu Müdür Vekili Kd. Yzb. Esat Tanrıöven tarafından kaleme alınmış. Galatasaraylı Kadri Dağ ismine bir kez daha rastlıyoruz… Meğerse ne hadiseler olmuş…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


İstanbul Temsil Bürosunun Bir Tavzihi

Muhterem gazetenizin 29 Nisan 1953 günlü nüshasında; Abide Kupası maçları hakkında Galatasaray kulübü umumi kaptanı Kadri Dağ’ın beyanatı dolayısıyla aşağıdaki hususları tavzih ederiz:

Çanakkale Şehitleri Abidesi inşasına yardım maksadıyla tertip edilen futbol turnuvası maçlarından Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri karşılaşması Galatasaray kulübünün, evvelce kabul ettiği protokola muhalefet ederek iki lisanssız oyuncu oynatması sebebiyle hükmen mağlubiyetiyle neticelenmiştir.

Galatasaray’ın hükmen mağlubiyetine karar veren Abide Kupası maçları tertip heyetidir. Galatasaray kulübü murahhasının dâhil olduğu tertip komitesinin karan mucibince Beşiktaş kulübüne galip gelen Fenerbahçe’ye Abide Kupası’nın verilmesi protokola göre zaruri bulunmaktaydı. Bu sebeple maç saatine kadar federasyondan ve adli mercilerden kupanın verilmemesi hakkında bir karar komiteye tebliğ edilmediği için 26 Nisan 1953 Pazar günü oynanan maç ile turnuva şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe’ye Abide Kupası teslim edilmiştir.

Vaziyet bu kadar açık iken Galatasaray umumi kaptanı Kadri Dağ en basit nezaket kaidelerinden uzak bir üslupla tamamen hakikate aykırı bir şekilde Türk Haberler Ajansı’na gazetenizden neşredilen bir beyanatta bulunmuştur.

Abide kupasının, maç günü Sümerbank’ın Beyoğlu satış şubesinden zorla alındığı iddiası yalandır. Esasen bu kupa Milli Savunma Vekâleti İstanbul Temsil Bürosu’nda bulunmaktaydı. Sümerbank mağazasının vitrinine teşhir edilmek üzere Temsil Bürosu tarafından muvakkaten bırakılmış ve Fenerbahçe – Beşiktaş maçından bir gün evvel tertip komitesinin talebi üzerine Temsil Bürosu subaylarından Asteğmen İlhan Bilgesu tarafından saat 12.00’de mağazadan alınarak büroya getirilmiştir. Kupa, Temsil Bürosu tarafından mağazaya teslim edildiğine göre zor kullanılarak alınması bahis mevzuu olamaz, izah edildiği veçhile mağazadan kupayı alan da yüzbaşı değil onun memur ettiği bir asteğmendir.

Galatasaray kulübünün kaptanlığını yapan zat gazetelerde neşredilmeyen fakat Türk Haberler Ajansı’nın esas bülteninde mevcut olan beyanatının bir kısmında kullandığı kelimelerle sadece vazifesini ifa eden ordu mensuplarını ağır şekilde tahkir etmiştir. Kadri Dağ hakaretinin hesabını mahkemede verecektir İşbu cevabımızın gazetenizde neşrini saygı ile rica ederim.

Milli Savunma Vekaleti İstanbul Temsil Bürosu Müdür Vekili Kd. Yzb. Esat Tanrıöven

Bir Cevap Yazın