Menü Kapat

Sporda Sıkıyönetim

Sporda Sıkıyönetim

1935 yılında Libertas, Türkiye’ye geldiğinde Fenerbahçe ile yaptığı maçta kavga çıkınca, meşhur “Sporda Sıkıyönetim Lazım!” yazılarından birini de Vâlâ Nureddin kaleme almış. Keyifli okumalar…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Spor Âleminde Örfi İdare İlân Etmeli!

Dünkü maçlara dair malûmatı spor kısmımızda okumuşsunuz ve hayretle, teessüfle ne söyleyeceğinizi şaşırmışsınızdır.

Oyun oynamak üzere İstanbul’a getirilen ecnebi futbolcular Fenerbahçe’yi yenince, (seyircilerin de iştirakile) kendilerine bir temiz dayak atılmış…

Bravo doğrusu!…

Bu memleket, eski devirlerin fena vaziyetlerinden doğan Türklük aleyhindeki dedikoduları silmek için bunca külfetlere katlanıyor. Adımızı layık olduğu mertebeye yükseltmek için, bunca propagandalar yapıyoruz. Viyanalı sporculara atılan bir dayak, bütün fedakârlıkları sıfırla harap etmeğe kâfidir!

Garp gazetelerini açınız. Spor bahisleri, orada, en mühim yerlerini işgal ediyor. Spor, artık, yalnız adale kuvveti olarak değil, bir irade terbiyesi olarak anlaşılmaktadır. Bizim memlekette yapılan bu ağlanacak hale ise manevi cihetten ne not vereceklerini de düşünün…

Hatırlıyorum:

Bir gün gazetemize Amerikan gazetelerinden aldığımız bir klişeyi derç etmiştik. Orada, bundan kat kat hafif bir spor kavgası görünüyordu ve altına müstehzi ve haysiyet kırıcı şu cümle yazılmıştı.

İstanbul’da spor!?

Ecnebileri bir tarafa bırakalım. Kendi kendimizin yüzüne nasıl bakacağız? Bu hadise o derece fecidir!

Yenilince dayak atmak! Bu, ne demektir böyle?

Bu zihniyetin önüne geçilmezse, galiba daha ileri varanlar da çıkacak…

Ercüment Ekrem’in bir hikâyesi vardır.

Bir Arnavut meclisinde bir işi reye koymuşlar; müsavat hâsıl olmuş; bunun üzerine, reis, tabancayı çekmiş, kendine aleyhtar olanlardan birini vurmuş:

“Şimdi ekseriyet bizim tarafta!” demiş.

Onun gibi, dayak atacak yerde daha kolayı var: Saldırmaları, tabancaları kuşanarak sahayı ihata edelim, ecnebi oyuncuları temizledik mi galebe mutlaka bizim tarafta olur!

Yapılan muamele, mahiyet itibariyle, anlattığımdan farksızdır. Bir daha bir ecnebi takımını da-etmeye nasıl yüzümüz olacak?.

Spor âleminde âdeta bir örfi idare ilan etmeli, en zecri tedbirler almalıdır.

20 Nisan 1935 – Haber: Akşam Postası Gazetesi (Va-Nu)

Bir Cevap Yazın