Menü Kapat

İdman Mecmuası Resimleri

Hulusi Bey… Yeni nizamnamesiyle memleketimizde “idmancılığın” hami ve müzahiri sıfatını iktisab etmiş olan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Reis-i Muhteremi
Muallim-i Muhterem Faik Bey
Fenerbahçe ile İngiliz Zelandiya sefinesi efradı.
Galatasaray hokey kulübü ile Weymouth sefinesi efradı.

Progre kulübü ile İngiliz Zelandiya sefinesi taifeleri.

“Galatasaray “gol”den kurtulurken…
Galatasaray kulübünün fahri reisi ve Mekteb-i Sultani müdürü Salih Arif Beyefendi.
Galatasaray kulübü heyet-i idaresi… Galatasaray kulübünün müessis reisi Ali Sami Bey. Reis-i Sani ve Kasadar Rıza Bey. Katib-i Umumi ve Muhasip Cevdet Bey. Futbol Kaptanı Emin Bülend Bey. Tenis Kaptanı ve Osmanlı Keşşafları müessisi Ahmed Robenson Bey.
Galatasaray kulübünün kazanmış olduğu kupalar.
Cankurtaran keşşaflar Windsor sarayı bahçesinde kralın teftişine hazırlanırlarken.
İngiliz keşşafları köprü kurarken.
Galatasaray ikinci futbol takımı.
Galatasaray üçüncü futbol takımı.
Galatasaray birinci hokey takımı.
Galatasaray hokey ikinci takım kaptanı Raşit Bey.