Menü Kapat

Fenerbahçe’yi Kimler Kurdu? Kimler İhya Etti?

Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi’nde 1923 tarihli bir kulüp nizamnamesi var. Bu nizamnamede “Kulüp Müessislerinin Kıdem Sırasıyla İsim ve Hüviyetleri” başlıklı bir de liste bulunuyor.

Kıymetli tarihçimiz Rüştü Dağlaroğlu da “1907-1987 / Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihi” kitabında, aşağıdaki girişi yaparak, bir başka liste yayınlamış :
“Kulüp, bir taraftan göz boyamak amacıyla, yönetim kurulunu devirmek diğer taraftan düşman başkomutanı General Charles Harington’un ünlü sporculuk hüviyetinden yararlanmak suretiyle, İngiliz işgalinden kurtulunca, 1922 yılında yeni bir tüzük hazırladı. Bu tüzüğün 2. maddesinde, (Kulübü Tesis ve İhya Edenler) başlığı altında otuz ad yazılıdır. Bu maddedeki (Tesis) sözü ile kulübü kuranlar, (İhya) sözüyle de düşman tarafından kapatıldıktan sonra, gizli toplantılarla, yaşatanlar kast edilmiştir. İşte, kısaca, Müessesan Heyeti (kurucular Kurulu), adıyla anılan ve adları yazılı 30 kurucu, 1925’lerdeki meslek ve görevleriyle şunlardır.

Merhum Rüştü Dağlaroğlu’nun sözünü ettiği tüzük ile müzede sergilenen nizamname aynı mı, bilmiyoruz ama (ikisini de sırayla aşağıda göreceğiniz) listeler birbirinden değişik… Biz önce ortak isimleri ve aradaki farkları görelim istedik.


Hem 1923 Nizamnamesi, Hem de 1987 Tarihli Kitap Listesinde İsmi Olanlar

Enver BeySabık Rüsumat Müfettişlerinden
Fuat Hüsnü BeyBahriye Binbaşılarından
Galip BeyDüyunu Umumiye Memurlarından
Hamit Hüsnü BeyDoktor
Hikmet BeyDüyunu Umumiye Memurlarından
Hüseyin Sami BeyDüyunu Umumiye Müfettişlerinden
İbnürrefik Ahmet Nuri BeyHududu Sıhhiye Muhasebecisi
Kemal Aşki BeyMühendis
Mehmet Reşat BeyAnadolu Demiryolları Memurlarından
Mustafa Bey (Elkatipzade)Tacir
Nasuhi Bey (Nazikizade)Türkiye İdman Cemiyetleri Müfettişi
Ömer Nazıma BeyKomisyoncu
Sabri BeyPosta ve Telgraf Müdür-i Umumisi
Sait Selahattin BeyBahriye Jimnastik Muallimi
Sait Tevfik BeySpor Âlemi Gazetesi Sahibi
Selahattin Manço BeyBanka Memurlarından
Şakir BeyAshab-ı Emlaktan
Tevfik Bey (Haccarzade)Tacir
Yahya BeyZiraatçi
Ziya Bey (Nurizade)Düyunu Umumiye Müfettişlerinden

1923 Nizamnamesi’ndeki Listede İsmi Yazılı Olup 1987 Tarihli Kitapta Bulunmayanlar

Alaaddin Bey (Nazikizade)Sanâyi-i Nefîse Mekteb-i Âlisinden
Emin BeySeyrisefain Mübayaa Memuru
Hasan Kamil BeyMakine Mühendisi
Hüseyin BeyDava Vekili
İsmet BeyTıp Fakültesi Müdavimlerinden
Muhsin Yeğen BeyAshab-ı Emlaktan
Müfit BeyDuhan Şirketi Memurlarından
Sabih BeyTıp Fakültesi Müdavimlerinden
Saip Şevket BeyT.İ.C.İ ve Millî Mahsulât Şirketi Müdür-i Sabıkı
Zeki BeyBaytar

1987 Tarihli Kitaptaki Listede İsmi Yazılı Olup 1923 Nizamnamesi’nde Bulunmayanlar

Ali Muhittin (Hacıbekir) BeyŞeker Tüccarı
Asaf (Beşpınar) BeyDeniz İnşaat Mühendisi
Ayetullah BeySu Şirketinde Memurdu
Doktor Nazım Bey 
Enver (Yeğin) BeySarıyer Belediye Muhasebecisi
Hakkı Saffet (Tarı) BeyBankacı
Hulki (Malkoç) BeyZiraatçı
Hulusi BeyEski Nafia Nazırı
İhsan Ziya BeyUrla Hakimi idi
Necip (Okaner) BeyAkdeniz Denizüssü Komutanı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Suret-i Teşkili ile Maksadı / Matbaa-ı İkdam – 1339 (1923)
Kulüp Müessislerinin Kıdem Sırasıyla İsim ve Hüviyetleri

Nurizade Ziya BeyDüyunu Umumiye Müfettişlerinden
Enver BeySabık Rüsumat Müfettişlerinden
Galip BeyDüyunu Umumiye Memurlarından
Nazikizade Nasuhi BeyTürkiye İdman Cemiyetleri Müfettişi
Haccarzade Tevfik BeyTacir
Yahya BeyZiraatçi
Elkatipzade Mustafa BeyTacir
Kemal Aşki BeyMühendis
Sait Selahattin BeyBahriye Jimnastik Muallimi
Hasan Kamil BeyMakine Mühendisi
Hikmet BeyDüyunu Umumiye Memurlarından
Selahattin Manço BeyBanka Memurlarından
Ömer Nazıma BeyKomisyoncu
Şakir BeyAshab-ı Emlaktan
Emin BeySeyrisefain Mübayaa Memuru
Mehmet Reşat BeyAnadolu Demiryolları Memurlarından
Nazikizade Alaaddin BeySanâyi-i Nefîse Mekteb-i Âlisinden
Hamit Hüsnü BeyDoktor
Zeki BeyBaytar
İbnürrefik Ahmet Nuri BeyHududu Sıhhiye Muhasebecisi
Saip Şevket BeyT.İ.C.İ. Muhasebecisi ve Millî Mahsulât Şirketi Müdür-i Sabıkı
Fuat Hüsnü BeyBahriye Binbaşılarından
Müfit BeyDuhan Şirketi Memurlarından
Sabri BeyPosta ve Telgraf Müdür-i Umumisi
Hüseyin BeyDava Vekili
Sait Tevfik BeySpor Âlemi Gazetesi Sahibi
Hüseyin Sami BeyDüyunu Umumiye Müfettişlerinden
İsmet BeyTıp Fakültesi Müdavimlerinden
Sabih BeyTıp Fakültesi Müdavimlerinden
Muhsin Yeğen BeyAshab-ı Emlaktan

Rüştü Dağlaroğlu : 1907-1987 / Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihi
Kulübü Tesis ve İhya Edenler

Nuri zade Ziya (Songülen) BeyNATTA Seyahat Bürosu Sahip ve Müdürü
Ayetullah BeySu Şirketinde Memurdu
Necip (Okaner) BeyAkdeniz Denizüssü Komutanı
Enver (Yetiker) BeyGümrük Müfettişi
Kulaksızzade Galip BeySerbest
Hintli Asaf (Beşpınar) BeyDeniz İnşaat Mühendisi
Hulusi BeyEski Nafia Nazırı
Hulki (Malkoç) BeyZiraatçı
Fuat Hüsnü (Kayacan) BeySokoni-Vakum Şirketi Beykoz Müdürü
Hamit Hüsnü (Kayacan) BeyDoktor
Hakkı Saffet (Tarı) BeyBankacı
Mehmet Reşat (Pekelman) BeyDevlet Demir Yolları Hareket Müfettişi
İhsan Ziya BeyUrla Hakimi idi
Nazikizade Nasuhi Esat (Baydar) BeyMilletvekili
Şakir (Beşe) Bey 
Selahattin Manço BeyZonguldak Kömür Şirketi Memuru
Elkatipzade Mustafa BeyFes Tüccarı
Enver (Yeğin) BeySarıyer Belediye Muhasebecisi
İbnürrefik Ahmet Nuri BeyPiyes Yazarı
Sabri (Toprak) BeyZiraat Bakanı
Doktor Nazım Bey 
Ağabeyzade Ömer Nazıma (Elbi) BeyKomisyoncu
Çelebizade Sait Tevfik BeyChevrole Oto Acentası Memuru
Hüseyin Sami (Coşar) Beyİş Bankası Umum Müfettişi
Haccarzade Tevfik (Taşçı) BeyKibrit Şirketi Satış Memuru
Yahya Berki (Karagözoğlu) BeyZahire Borsası Tevzi Memuru
Hikmet (Topuz) BeyRıhtım Şirketi Veznedarı
Sait Selahattin (Cihanoğlu) BeyYüksek Deniz Ticaret Okulu Öğretmeni
Ali Muhittin (Hacıbekir) BeyŞeker Tüccarı
Kemal (Aşkın) BeyYüksek Mühendis

Bir Cevap Yazın