Menü Kapat

Atatürk Fenerbahçe’de

Atatürk Fenerbahçe'de

18 Mayıs 1936’da ise gazeteler “Reisicumhur Atatürk dün şehrimizi şereflendirdiler” manşetiyle çıktı… Atatürk, yanındakilerle beraber İstanbul’a gelmiş, Dolmabahçe Sarayı’na geçmeden evvel Fenerbahçe semtini de ziyaret etmişti. Bugün Fenerbahçe Stadı’nda (eskiler için Yeni Açık-Numaralı olan) Migros-Fenerium kesişiminde yer alan fotoğraf işte o gün, yani 17 Mayıs 1936’da çekilmişti. Bugün oraya “Kalamış” diyenleri görse, Ulu Önder ne derdi acaba? Biz “Atatürk Fenerbahçe’de” diyoruz.

Prof. Dr. Utkan Kocatürk’ün kaleme aldığı “Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü” isimli eserde, Atatürk’ün cumhuriyetin ilanından sonra Kadıköy’e ilk gelişinin 5 Ağustos 1927 tarihinde gerçekleştiği söylenir. Saat 12.30’da Söğütlü yatıyla Moda’ya gelir, buradan Ertuğrul yatına geçerek güverteden deniz yarışlarını izler. Bundan üç gün önce 2 Ağustos 1927’de ise dönemin Ziraat Bakanı ve Fenerbahçe Başkanı Sabri Toprak‘ı Dolmabahçe’de kabul eder. Şimdi gözlerimizi 9 yıl sonrasına çevirelim…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma OrganizasyonuCumhurbaşkanımız Atatürk Dün Sabah Geldiler ve Şehrimize Şeref Verdiler

Cumhurbaşkanımız Atatürk, dün, refakatlerinde İç Bakanı Şükrü Kaya olduğu halde şehrimizi şereflendirmişlerdir.

Atatürk’ü, Vali ve belediye reisi Muhittin Üstündağ, İstanbul Komutanı ve Cumhuriyet Halk Partisi vilayet idare heyeti reisi Hilmi vilayet hududundan karşılamışlardır. Atatürk sabahtan itibaren biriken halkın coşkun tezahüratı arasında Fenerbahçe istasyonuna inmiştir.

Atatürk, bir müddet Fenerbahçe’de tevakkuf ederek, o civarda gezintilerde bulunmuşlar ve bu arada Şükrü Kaya’nın köşküne de uğrayarak, öğleden sonra dört buçukta, Akay idaresinin Kalamış vapurile ve refakatindeki zevatla birlikte, Dolmabahçe Sarayını teşrif etmişlerdir

18 Mayıs 1936 – Tan gazetesi

Bir Cevap Yazın