Menü Kapat

Bir Eşitlik Hikayesi

Bir Eşitlik Hikayesi

1933 yılında Fenerbahçeli Samiye Burhan Cahit (Morkaya) hanım, erkeklerle beraber otomobil yarışına katılıp, üstüne bir de yarışı kazanınca Vehbi Sait Bey isimli bir diğer yarışmacı “İyi de o bir kadın, nasıl erkeklerle yarışır” diyerek işi çirkin bir boyuta taşımış. Milliyet gazetesinde yayınlanan “Salâhiyettarlardan soruyoruz” köşesinde bu konu üzerine tartışılırken, 7 Ağustos 1933 tarihli gazeteye konuk olan Zeki Rıza Sporel, son derece net bir röportajla, adeta bir eşitlik hikayesi yazmış.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinde kadınların yeri gerçekten çok başka. Birbirinden başarılı müsabakalara imza atıp, onlarca şampiyonluk kazanan sporcularımızı minnetle anıyoruz.

Keyifli okumalar…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Maruf futbolcu Zeki Rıza Bey’e sorduk:

  • Turing Klübün otomobil yarışlarında başka kadın rakip olmadığı için müsabakada erkeklerle beraber tutulmasını istiyen Samiye Burhan Cahit Hanım’ın bu talebi hakem heyetince kabul edilmiş ve Samiye Cahit Hanım yapılan müsabakada rakibi Vehbi Sait Bey’i 17 saniye geçmiştir. Vehbi Sait Bey buna itiraz ediyor ve kadınların erkek kategorisine alınmasından şikayette bulunuyor. Siz buna ne dersiniz?
  • Kendine güvenen kadın erkeklerle müsabaka yapmak hakkını daima haizdir. Elverir ki kendisini bu müsabakalara girmeğe hazırlamış olsun, Avrupa’nın atletizmde yetişen bazı kadınları bizim buradaki erkek atletlerimize yakın dereceler aldıkları çok görülüyor. Erkeklerle ayni şerait altında yarışa girmek kudretini kendinde gören kadınları kadın oldukları için müsabakaya girmekten kimse men edemez.
  • Erkeğin kendisine kadını rakip telakki etmek istememesi doğru mudur?
  • Bence bilhassa makineye temas eden böyle sporlarda erkeğin kadını kendisine rakip telakki etmeyişinde mana yoktur. Hele mahdut mesafeler dahilinde hareket eden bir makinenin sevk ve idaresini üzerine almak bahsinde kadın ne ise erkek odur.
  • Bir sporcu sıfatıyla bu dedikodulara ne dersiniz?
  • Hakem heyeti her halde alakadarların rey ve muvafakatleriyle intihap edilmiş zevattan mürekkep olduğuna göre verilen kararda isabet vardır. Spor alemi böyle bir ihtilafa ilk defa şahit oluyor. Spor muhitinde halli lazım gelen ihtilafın mahkemeye düşmesi şüphe yok ki, sporcular için hoşa gidecek bir sürpriz değildir.

7 Ağustos 1933 – Milliyet Gazetesi / Bir Eşitlik Hikayesi

Bir Cevap Yazın