Menü Kapat

Şehit İsmail Zeki Bey

Şehit İsmail Zeki Bey

Şehit Cevat Hüsnü Bey‘den sonra, yine merhum Rüştü Dağlaroğlu’nun “Fenerbahçeli Şehitler” listesinden bir ismin daha izini bulduk: Şehit İsmail Zeki Bey!

9 Eylül 1923 tarihinde, İzmir’in kurtuluşunun birinci yıl dönümünde elim bir kaza neticesinde hayatını kaybeden İsmail Zeki Bey’in vefatı ve cenazesi, 11 Eylül 1923 tarihli Türk Sesi gazetesinde anlatılmış.

Spor Alemi’nde yer alan (ve Vecihi Hürkuş’un çektiği) cenaze fotoğrafları da gün yüzüne çıkıyor.

Hemen aşağıdaki portreler ise Türkiye İdman Mecmuası’ndan…

Şehidimiz nur içinde yatsın.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Şehit İsmail Zeki Bey
Şehid Zeki Bey’in büyük kabristanı! (Aşağıdaki haberde sözü geçen uçak pervanesi de net bir şekilde görülüyor)
Şehit İsmail Zeki Bey
9 Eylül İzmir Kurtuluş Bayramını tesid ederken düşerek şehid olan Tayyareci Mülazım-ı Evvel Zeki Bey’in cenazesi hastane kapısı önünde. (Foto: Vecihi)
Şehit İsmail Zeki Bey
9 Eylül İzmir Kurtuluş Bayramı’nın elim hatırası: Şehid Tayyareci İsmail Zeki Bey’in cenazesi hastaneden çıkarılırken. (Foto: Vecihi)

Şehit İsmail Zeki Bey

Tayyare Kazası – Elim Bir Ziya’

Dokuz Eylül yevm-i mesudu münasebetiyle icra edilen tezahürata iştirak eden tayyarelerimizden Seydiköy Tayyare Mektebi muallimi sivil pilot Harputlu İsmail Zeki Bey’in taht-ı idaresinde bulunan bir kişilik “Sadık” isminde Newport harp tayyaresi manevra esnasında muvazenesini kaybederek Tepecik şarkına nazır bir bina duvarına çarparak hurdahaş olmuş ve Zeki Bey parça parça bir halde tayyare enkazı arasında feci bir surette vefat eylemiştir.

Pek mesud bir günde aziz bir Türk gencinin; kalp ve ruhunun taşkın heyecanını semalarda dalgalandırırken nagehani üfûlü İzmir halkını pek meyus ve muzdarip eylemiştir.

Merhum ve mağfurun cenaze merasimi teessür-i umumi arasında ihtifalat-ı azime ile Kadirî dergahında ihzâr kılınan makbere-i mahsusuna defnolunmuştur. Şehrimizde misafir bulunan muhterem heyet-i mebusanımız ve vali Aziz beyefendi, kumandan paşalar hazerâtı, zabitânı, tayyare ve sunûf-ı muhtelifeye mensup belediye erkânı zabitan ve asakîr ve sair pek çok halk vardı.

Süvariler, polisler, jandarmalar dedegân molla efendiler de iştirak etmişlerdi.

Tabut, başlar fevkinde el üstünde taşınıyordu. Sukût eden tayyarenin pervanesi kırmızı beyaz kurdelalara sarılmış olduğu halde sevgili tayyarecilerimiz tarafından nakledilmekte idi. Kafile önünde muhtelif çelenkler görünüyordu. Aile-i kederdîdesine ve arkadaşlarını kaybeden tayyarecilerimize samimiyetle taziyet dileriz.

Mevlâ rahmet eyleye.

Şehit İsmail Zeki Bey
Şehit İsmail Zeki Bey

Not: En üstteki kabristan görseli, sayın Abdülkadir Hazman tarafından kaleme alınan “İzmir’in Kartalları” yazısından temin edilmiştir. Kendisine teşekkürlerimizle…

Bir Cevap Yazın